Ανάδειξη εκπροσώπoυ Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών για την συγκρότηση της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής (Ε.Σ.Ε.) της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.
Published On: 22/03/2022 | Categories: Γενικές, Μεταπτυχιακές Σπουδές |

Βλ. συνημμένο.

Επιστροφή στις Ανακονώσεις
Go to Top