ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Published On: 25/03/2023 | Categories: Γενικές, Μεταπτυχιακές Σπουδές |

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Την Πέμπτη 30 Μαρτίου, στις 12:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος Φυσικής, η κ. Χ. Παναγιωτοπούλου θα παρουσιάσει την Μεταπτυχιακή της Εργασία με τίτλο:

«Χρήση φασματοσκοπίας πλάσματος επαγόμενου από λέιζερ, σε συνδυασμό με αλγόριθμους μηχανικής μάθησης, για την ταξινόμηση δειγμάτων μελιού βάσει βοτανικής προέλευσης και ποσοστού νόθευσης»

Περίληψη

Στην παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία πραγματοποιήθηκε η μελέτη εκατοντάδων δειγμάτων μελιού με στόχο την ταξινόμηση των δειγμάτων ως προς την βοτανική τους προέλευση, καθώς και την ανίχνευση του ποσοστού νόθευσης σε νοθευμένα δείγματα. Η μελέτη των διάφορων δειγμάτων μελιού έγινε μέσω της δημιουργίας πλάσματος κατά την ακτινοβόληση των δειγμάτων μελιού με δέσμη ακτινοβολίας λέιζερ. Το φως που εκπέμπεται από το επαγόμενο πλάσμα περιέχει χρήσιμη πληροφορία για την στοιχειακή σύνθεση του δείγματος. Η τεχνική είναι γνωστή με το όνομα Φασματοσκοπία Πλάσματος επαγόμενου από Λέιζερ (Laser Induced Breakdown Spectroscopy, LIBS). Για την ταξινόμηση των φασμάτων εκπομπής του πλάσματος των δειγμάτων του μελιού, λόγω των μεγάλων ομοιοτήτων τους, προτείνεται η ανάλυση τους με τεχνικές μηχανικής μάθησης.

Τα εξαιρετικά αποτελέσματα της παρούσας μελέτης αναφορικά με την ταξινόμηση δειγμάτων μελιού με βάση την βοτανική τους προέλευση καθώς και την ανίχνευση της νόθευσης, αναδεικνύουν τις μεγάλες δυνατότητες της συνδυαστικής χρήσης της φασματοσκοπίας LIBS υποβοηθούμενης από αλγορίθμους μηχανικής μάθησης και την περαιτέρω εφαρμογή τους σε θέματα πιστοποίησης, ελέγχου της ποιότητας και αυθεντικότητας άλλων τροφίμων, κλπ.

Για την 3μελή Συμβουλευτική Επιτροπή

Ο Επιβλέπων Σ. Κουρής

Εργαστήριο Λέιζερ, Μη Γραμμικής & Κβαντικής Οπτικής

Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Πατρών,

& Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΕΧΜΗ), Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας (ΙΤΕ)

Η 3μελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

Καθ. Ν. Βάινος, Τμήμα Επιστήμης Υλικών, Παν. Πατρών

Καθ. Χ. Κροντηράς, Τμήμα Φυσικής, Παν. Πατρών

Καθ. Σ. Κουρής, Τμήμα Φυσικής, Παν. Πατρών

 

 

 

 

 

Go to Top