ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟ ΙΙ
Published On: 24/02/2022 | Categories: Προπτυχιακές Σπουδές |

Οι παραδόσεις του μαθήματος «ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ ΙΙ» θα ξεκινήσουν σύμφωνα με το
πρόγραμμα του Τμήματος, την Τρίτη 1/3/2022 στο Α4, 11:00 με 13:00.
Την Τρίτη θα ανοίξουν και οι εγγραφές για το e-class.
Ο Διδάσκων
Σ. Κουρής

Επιστροφή στις Ανακονώσεις
Go to Top