Ανανεώσεις εγγραφών – δηλώσεις μαθημάτων φοιτητών εκτός Ηλεκτρονικής Γραμματείας _Χειμερινού Εξαμήνου 2022-2023
Published On: 25/10/2022 | Categories: Γενικές, Προπτυχιακές Σπουδές |

Καλούνται οι προπτυχιακοί φοιτητές/τριες εκτός ηλεκτρονικής Γραμματείας να ανανε­ώσουν την εγγραφή τους και να δηλώσουν μαθήματα για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημα­ϊκού έτους 2022-2023 από  25.10.2022 μέχρι και 15.12.2022.

Σημειώνεται ότι οι επί πτυχίω φοιτητές μπορούν να δηλώσουν και τα μαθήματα εαρινού εξαμήνου στα οποία επιθυμούν κατά την εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου 2023.

Η ανανέωση εγγραφής γίνεται αποκλειστικά και ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στην δι­εύ­θυνση secrphysics@upatras.gr

Υπενθυμίζουμε στους ενδιαφερόμενους ότι οι δηλώσεις θα γίνονται δεκτές μόνο από το email που έχει χορηγήσει το Πανεπιστήμιο στους φοιτητές.

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες να συμπληρώσουν τη κατάλληλη φόρμα από τις επισυναπτόμενες στην ανακοίνωση και να την αποστείλουν είτε σε μορφή εγγράφου (doc, txt κλπ.), είτε σε μορφή pdf.

ΠΡΟΣΟΧΗ – ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

  • Ο φοιτητής υποχρεούται να ανανεώνει την εγγραφή του και να δηλώνει μαθήματα στην αρχή κάθε εξαμήνου. Εάν δεν ανανεώσει την  εγγραφή του και δεν δηλώσει μαθήματα σε δύο συνεχόμενα εξάμηνα κινδυνεύει με διαγραφή. (Η αυτόματη εγγραφή δεν ι­σχύει)
  • Οι φοιτητές οφείλουν να δηλώσουν όλα τα μαθήματα που χρωστούν, υποχρεωτικά και επιλογής. Μαθήματα που δεν δηλώνονται δεν μπορούν να βαθμολογηθούν ούτε στην επαναληπτική εξεταστική Σεπτεμβρίου.
  • Αιτήσεις εκπρόθεσμης εγγραφής και δήλωσης μαθημάτων θα εγκρίνονται αποκλει­στικώς μόνον εάν ο αιτών τεκμηριώνει εξαιρετική ανάγκη (π.χ. πα­ρα­τε­ταμένη θεομηνία, σοβαρή ασθένεια, στράτευση) και μόνο εφ’ όσον υποβάλλει τα σχετικά δι­και­ολογητικά εντός προθεσμίας 10 ημε­ρο­λογιακών ημερών από την εκάστοτε λήξη της προθεσμίας εγγραφής – δήλωσης μαθημάτων.

Από τη Γραμματεία.

Go to Top