Αξιολόγηση διδακτικής ικανότητας υποψηφίων – πρόσκληση φοιτητών σε δοκιμαστικό μάθημα
Published On: 24/11/2022 | Categories: Γενικές |

Καλούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τα δοκιμαστικά μαθήματα υποψηφίων για την πλήρωση θέσης Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος»

Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στην Αίθουσα ΕΦΑΠ2 του Τμήματος Φυσικής (Κτίριο Β, 3ος όροφος), στις 28/11/2022, ως εξής:

Γιώργος Ροπόκης,  15:15 – 16:00 με θέμα: Μέθοδοι επικάλυψης και άθροισης (overlap and add) επικάλυψης και αποθήκευσης (overlap and save) για τον υπολογισμό του Διακριτού Μετασχηματισμού Fourier.

Μιχάλης Βασιλακάκης,  16:00 – 16:45, με θέμα: Η σημασία της γραμμικής απόκρισης φάσης στα συστήματα ψηφιακής επεξεργασίας σήματος.

Ευαγγελία-Βενετία Καραλή,  16:45 – 17:30, με θέμα: Αλγόριθμοι σύγκλισης φίλτρων προσαρμογής

Go to Top