Αξιολόγηση διδακτικής ικανότητας υποψηφίων – πρόσκληση φοιτητών σε δοκιμαστικό μάθημα
Published On: 09/12/2022 | Categories: Γενικές |

Καλούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το δοκιμαστικό μάθημα υποψηφίου για την πλήρωση θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Φυσική της μαλακής ύλης με έμφαση στη βιοφυσική»

Το μαθήματα θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα ΕΦΑΠ2 του Τμήματος Φυσικής (Κτίριο Β, 3ος όροφος), στις 14/12/2022,  13:00-13:45, από τον κ. Αλέξανδρο Κουτσιούμπα με θέμα: «Εισαγωγή στη Φυσική των Βιομορίων»

Go to Top