Αξιολόγηση διδακτικής ικανότητας υποψηφίων – πρόσκληση φοιτητών σε δοκιμαστικό μάθημα
Published On: 30/10/2022 | Categories: Γενικές, Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |

Καλούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τα δοκιμαστικά μαθήματα υποψηφίων για την πλήρωση θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο:

Αλληλεπιδράσεις ύλης με ακτινοβολία λέιζερ-Πειραματική κατεύθυνση: Μη γραμμικά οπτικά φαινόμενα και ιδιότητες υλικών, Φασματοσκοπία υλικών με λέιζερ και εφαρμογές.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στην Αίθουσα συνεδριάσεων Τμήματος Φυσικής (Κτίριο Γ, 2ος όροφος), στις 2/11/2022, ως εξής:

Εισαγωγή στην κβαντική: Ακτινοβολία μέλανος σώματος – Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο, στις 17:00, από τον κ. Ιωάννη Λιόντο

Παραγωγή ακτινοβολίας λέιζερ και οι ιδιότητές της, στις 18:00, από τον κ. Νικόλαο Λιάρο

Μετά από κάθε μάθημα θα ακολουθήσει η αξιολόγηση της διδακτικής ικανότητας των υποψηφίων.

Go to Top