Εξάμηνο

Μαθήματα 1ου Εξαμήνου
Τίτλος Μαθήματος Κωδικός Μαθήματος Διδακτικές Μονάδες Μονάδες ECTS Κατηγορία
Γραμμική ‘Αλγεβρα και Αναλυτική Γεωμετρία MCC105 4 3
Εργαστήριο Φυσικής Ι PLC111 3 4
Μαθηματική Ανάλυση MCC103 4 6 Υποχρεωτικό
Μηχανική – Ρευστομηχανική PCC101 5 8
Προγραμματισμός Η/Υ Ι CLC109 4 5
Χημεία CCC207 3 4
Μαθήματα 2ου Εξαμήνου
Μαθήματα 3ου Εξαμήνου
Τίτλος Μαθήματος Κωδικός Μαθήματος Διδακτικές Μονάδες Μονάδες ECTS Κατηγορία
Ειδικά Μαθηματικά MCC203 4 7
Εισαγωγή στη Θεωρία Πιθανοτήτων και τη Στατιστική GCC307N 4 6
Εργαστήριο Φυσικής ΙΙΙ PLC211 3 4
Ηλεκτρομαγνητισμός I PCC201 5 8 Υποχρεωτικό
Ηλεκτρονική ECC205 3 5
Μαθήματα 4ου Εξαμήνου
Τίτλος Μαθήματος Κωδικός Μαθήματος Διδακτικές Μονάδες Μονάδες ECTS Κατηγορία
Εργαστήριο Ηλεκτρονικών ELC210 3 5
Εργαστήριο Φυσικής IV PLC212 3 4
Κλασική Μηχανική PCC208 5 8
Κυματική PCC206 3 5
Σύγχρονη Φυσική PCC202 4 5
Σχετικότητα – Πυρήνες – Σωμάτια PCC204 3 3 Υποχρεωτικό
Μαθήματα 5ου Εξαμήνου
Τίτλος Μαθήματος Κωδικός Μαθήματος Διδακτικές Μονάδες Μονάδες ECTS Κατηγορία
Εισαγωγή στην Αστρονομία και την Αστροφυσική ACC309 3 3
Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Φυσική ACC307 3 4
Εργαστήριο Φυσικής V PLC301 3 5
Θερμική και Στατιστική Φυσική PCC305 6 8
Κβαντική Φυσική Ι PCC303 5 8 Υποχρεωτικό
Μαθήματα 6ου Εξαμήνου
Τίτλος Μαθήματος Κωδικός Μαθήματος Διδακτικές Μονάδες Μονάδες ECTS Κατηγορία
Ατομική και Μοριακή Φυσική EEC442N 3 5
Ηλεκτρομαγνητισμός ΙΙ PCC306 5 9
Κβαντική Φυσική ΙΙ PCC302 5 9
Φυσική Στερεάς Καταστάσεως PCC304 4 7 Υποχρεωτικό
Μαθήματα 7ου Εξαμήνου

Κατεύθυνση: Εκτός Κατεύθυνσης Κωδικός Μαθήματος Διδακτικές Μονάδες Μονάδες ECTS Κατηγορία
Εισαγωγή στη Γεωφυσική NME497 3 5
Πειράματα Επίδειξης Φυσικής Ι NME491 3 5
Σχολική Συμβουλευτική NME493 3 5 Επιλογής
Φυσικοχημεία NME499 3 5
Κατεύθυνση: Ενέργεια και Περιβάλλον Κωδικός Μαθήματος Διδακτικές Μονάδες Μονάδες ECTS Κατηγορία
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας EEC419 3 5
Ατμοσφαιρική Ρύπανση EEE423 3 5
Διπλωματική Εργασία EEE425 5 10 Επιλογής
Μηχανική των Ρευστών EEC427 3 5
Φυσική Ατμόσφαιρας Ι-Μετεωρολογία (+Εργαστήριο) EEC421 3 5 Υποχρεωτικό
Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική, Υπολογιστές και Επεξεργασία Σήματος Κωδικός Μαθήματος Διδακτικές Μονάδες Μονάδες ECTS Κατηγορία
Αναλογικά Ηλεκτρονικά ELC475 3 5
Διπλωματική εργασία ELE485 5 10 Επιλογής
Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες ELE483 3 5
Θεωρία Σημάτων και Κυκλωμάτων ELC471 3 5 Υποχρεωτικό
Ψηφιακά Ηλεκτρονικά ELC470 3 5
Κατεύθυνση: Φυσικής Υλικών Τεχνολογίας Κωδικός Μαθήματος Διδακτικές Μονάδες Μονάδες ECTS Κατηγορία
Διπλωματική Εργασία MSE417 5 10 Επιλογής
Ειδικά Θέματα Φυσικής Στερεάς Καταστάσεως MSC401 3 5
Επιστήμη των Υλικών MSC407 3 5 Υποχρεωτικό
Εργαστήριο Τεχνικών χαρακτηρισμού υλικών MSC409 3 5
Κατεύθυνση: Φωτονική Κωδικός Μαθήματος Διδακτικές Μονάδες Μονάδες ECTS Κατηγορία
Αρχές Λειτουργίας των Laser PHC435 3 5
Διπλωματική εργασία PHE439 5 10 Επιλογής
Εφαρμοσμένη οπτική PHC433 3 5 Υποχρεωτικό
Οπτικοηλεκτρονική PHC431 3 5

Μαθήματα 8ου Εξαμήνου

Κατεύθυνση: Εκτός Κατεύθυνσης Κωδικός Μαθήματος Διδακτικές Μονάδες Μονάδες ECTS Κατηγορία
Γενική Βιολογία NME495 3 6
Διδακτική της Φυσικής ΝΜΕ 494 3 6 Επιλογής
Ιατρική Φυσική NME500 3 6
Ιστορία και Φιλοσοφία των Φυσικών Επιστημών ΝΜΕ504 3 6
Πειράματα Επίδειξης Φυσικής ΙΙ NME492 3 6 Επιλογής
Πρακτική Άσκηση NME502 0 5
Κατεύθυνση: Ενέργεια και Περιβάλλον Κωδικός Μαθήματος Διδακτικές Μονάδες Μονάδες ECTS Κατηγορία
Διπλωματική Εργασία EEE425 4 6
Εργαστήρια Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας EEC424 3 6
Συστήματα Ηλιακής Ενέργειας EEE430 3 6
Υπολογιστική Ρευστομηχανική EEE426 3 6 Επιλογής
Φυσική Ατμόσφαιρας ΙΙ (+Εργαστήριο) EEE428 3 6 Υποχρεωτικό
Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική, Υπολογιστές και Επεξεργασία Σήματος Κωδικός Μαθήματος Διδακτικές Μονάδες Μονάδες ECTS Κατηγορία
Διπλωματική εργασία ELE485 4 6
Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική των Μικροϋπολογιστών ELC473 3 6 Υποχρεωτικό
Εργαστήριο Αναλογικών Ηλεκτρονικών ELE474 3 6
Εργαστήριο Ψηφιακών Ηλεκτρονικών ELE481 3 6 Επιλογής
Μικροηλεκτρονική ELE478 3 6
Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος ELC472 3 6
Κατεύθυνση: Θεωρητική, Υπολογιστική Φυσική και Αστροφυσική Κωδικός Μαθήματος Διδακτικές Μονάδες Μονάδες ECTS Κατηγορία
Αστροφυσική ΙΙ TAE454 3 6
Γενική Θεωρία της Σχετικότητας ΤΑΕ452 3 6
Διπλωματική εργασία TAE467 4 6
Ειδικά Θέματα Μηχανικής TAE506 3 6
Ειδικά Θέματα Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων και Πεδίων TAE458 3 6
Εργαστηριακή Αστροφυσική TAE450 3 6 Επιλογής
Κοσμολογία TAC446 3 6 Υποχρεωτικό
Μοντέρνα Φυσική TAC448 3 6
Κατεύθυνση: Φυσικής Υλικών Τεχνολογίας Κωδικός Μαθήματος Διδακτικές Μονάδες Μονάδες ECTS Κατηγορία
Διπλωματική Εργασία MSE417 4 6
Ειδικά Θέματα Στατιστικής Φυσικής MSE402 3 6
Υλικά και Διατάξεις Μικροηλεκτρονικής MSE406 3 6
Φυσική των Πολυμερών, Σύνθετων και Υγροκρυσταλλικών Υλικών MSE404 3 6 Επιλογής
Κατεύθυνση: Φωτονική Κωδικός Μαθήματος Διδακτικές Μονάδες Μονάδες ECTS Κατηγορία
Διπλωματική εργασία PHE439 4 6 Επιλογής
Εισαγωγή στην Κβαντική Οπτική PHE436 3 6
Εφαρμογές των Lasers (και Εργαστηριακές Ασκήσεις Λέιζερ) PHE438 3 6 Επιλογής
Οπτικές ίνες-οπτικές τηλεπικοινωνίες PHE440 3 6

Go to Top