Διπλωματική εργασία

Πληροφορίες
Κωδικός Μαθήματος ELE485
Εξάμηνο 8ο
Κατηγορία Επιλογής
Διδακτικές Μονάδες 4
Μονάδες ECTS 6
Eclass Μαθήματος
Διδάσκων
No items found
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία
Περιγαφή Μαθήματος

(αν επιλεγεί, εκπονείται υποχρεωτικά ως ενιαία εργασία 7ου και 8ου εξαμήνου)

Go to Top