Κβαντική Φυσική ΙΙ

Πληροφορίες
Κωδικός Μαθήματος PCC302
Εξάμηνο 6ο
Κατηγορία Υποχρεωτικό
Διδακτικές Μονάδες 5
Μονάδες ECTS 9
Eclass Μαθήματος https://eclass.upatras.gr/courses/PHY1938/
Διδάσκων
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία
Περιγαφή Μαθήματος

Α. Διάρθρωση

1. Εισαγωγή. (Επισκόπηση απαραίτητων μαθηματικών τεχνικών, κλασικής φυσικής και υπαρχόντων γνώσεων κβαντικής μηχανικής.)

2. Οι βασικές αρχές της κβαντικής μηχανικής.  (Μαθηματικός φορμαλισμός της κβαντομηχανικής, βασικές αρχές της κβαντικής θεωρίας, πιθανοτική περιγραφή, μετρήσεις, σύνθετα συστήματα.)

3. Θεμελιώδη συστήματα.  (η θεωρία της στροφορμής και του σπιν,  θεωρία των μη σχετικιστικών σωμάτιων με σπιν,   αλληλεπίδραση σωματιδίων με το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, μποζόνια και φερμιόνια, θεώρημα σπιν-στατιστικής.)

4. Εφαρμογές.  (χρονοανεξάρτητη θεωρία διαταραχών. άτομα εντός ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου, λεπτή και υπέρλεπτη υφή ατόμων, κβαντική περιγραφή σύνθετων ατόμων.)

Β. Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1. Χ. Αναστόπουλος, Κβαντική Μηχανική (αντίγραφο εντός του e-class)

2. Σ. Τραχανάς, Κβαντομηχανική ΙΙ (Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2007)

3. Ερωτηματολόγια και ασκήσεις εντός του e-class.

4. L. E. Ballentine, Quantum Mechanics: a Modern Development (World Scientific, 1998)

5. C. J. Isham, Lectures on Quantum Theory (Allied Publishers, 2001)

 

Γ. Προαπαιτήσεις:  Γραμμική άλγεβρα, διαφορικές εξισώσεις, Κβαντική Φυσική 1.

Δ. Μέθοδοι αξιολόγησης: Το 100% του βαθμού προκύπτει από εξέταση στο τέλος του εξαμήνου.

Ε. Επικοινωνία:

Ώρες γραφείου: Τετάρτες 1-2.        Τηλ: 2610 997478

Email: anastop@physics.upatras.gr

Go to Top