Δεύτερη συμπληρωματική προκήρυξη Πρακτικής Άσκησης
Published On: 03/03/2022 | Categories: Γενικές, Προπτυχιακές Σπουδές |

Ανακοινώνεται ότι έχει αναρτηθεί η δεύτερη συμπληρωματική προκήρυξη πρακτικής άσκησης για 6 θέσεις. Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται μπορούν να τη βρουν στα έγγραφα στο eclass του μαθήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 17/3/2022.

 

 

Επιστροφή στις Ανακονώσεις
Go to Top