Διαδικασία Αιτήσεων Ορκωμοσίας Προπτυχιακών – Ιούνιος 2022
Published On: 28/06/2022 | Categories: Γενικές, Προπτυχιακές Σπουδές |

Η ορκωμοσία για το Τμήμα Φυσικής θα πραγματοποιηθεί στις 4 Αυγούστου 2022 και ώρα 13.00 (τα ονόματα θα ανακοινωθούν αναλυτικά σε νέα ανακοίνωση) στο Αμφιθέατρο Ι4, στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο.

Κατάθεση αιτήσεων συμμετοχής στην ορκωμοσία μέχρι και την Κυριακή 17 Ιουλίου 2022.

Οι κκ. φοιτητές οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους για τη λήψη του πτυχίου Φυσικής από το Πανεπιστήμιο Πατρών, (έχει περαστεί δηλαδή  στην καρτέλα τους ΚΑΙ ο τελευταίος τους βαθμός), θα πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ  να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα παρακάτω δικαιολογητικά για την ορκωμοσία τους:

  • Συμπληρωμένη την επισυναπτόμενη στο παρόν μήνυμα Αίτηση Ορκωμοσίας.
  • Συμπληρωμένη την επισυναπτόμενη στο παρόν μήνυμα Υπεύθυνη Δήλωση κυκλώνοντας τα νούμερα 1-7 εφόσον ισχύει το κείμενο που αναγράφεται σε κάθε νούμερο.
  • Ακαδημαϊκή Ταυτότητα (πάσο).
  • Ευκρινή Φωτοτυπία ταυτότητας και τις 2 όψεις

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Σε περίπτωση απώλειας της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (πάσο) ο φοιτητής θα πρέπει να κυκλώσει το νο. 5 στην Υπεύθυνη Δήλωση. Εάν ο φοιτητής δεν έχει παραλάβει ποτέ Ακαδημαϊκή Ταυτότητα, αρκεί να κυκλώσει το νο. 4 στην Υπεύθυνη Δήλωση.

Ο φοιτητής θα πρέπει να παραδώσει το Βιβλιάριο Υγείας εφόσον έχει εκδοθεί από το Τμήμα. Εάν δεν έχει εκδώσει/παραλάβει ποτέ Βιβλιάριο Υγείας από το Τμήμα, αρκεί να κυκλώσει το νο. 3 στην Υπεύθυνη Δήλωση.

Ο φοιτητής θα πρέπει να διευθετήσει τυχόν εκκρεμότητες με τη Φοιτητική Εστία (παράδοση δωματίου). Οι φοιτητές δεν πρέπει να μεταβαίνουν στην υπηρεσία της Φοιτητικής Λέσχης για την χορήγηση βεβαίωσης διακοπής σίτισης. Η όλη διαδικασία ελέγχου εκκρεμοτήτων των αποφοίτων ως προς την σίτιση πραγματοποιείται διϋπηρεσιακά και ηλεκτρονικά. Ο απόφοιτος αρκεί να κυκλώσει το νο 1 στην Υπεύθυνη Δήλωση.
Επίσης αν δεν διαθέτει δωμάτιο στη φοιτητική εστία αρκεί να κυκλώσει το νο. 2 στην Υπεύθυνη Δήλωση.

Ο φοιτητής θα πρέπει υποχρεωτικά να κυκλώνει ΚΑΙ τα νούμερα 6 και 7 στην Υπεύθυνη Δήλωση.

Φοιτητής ο οποίος έχει παρακολουθήσει επιτυχώς περισσότερα μαθήματα επιλογής από όσα απαιτούνται στο κατά το πρόγραμμα σπουδών ελάχιστο αριθμό για τη λήψη του πτυχίου (φοιτητές εισαγωγής 2014 και παλαιότερα), οφείλει να υποδείξει, στην ίδια υπεύθυνη δήλωση, τα μαθήματα των οποίων η βαθμολογία δεν θα συνυπολογιστεί στην εξαγωγή του βαθμού πτυχίου, δοθέντος ότι το σύνολο των μαθημάτων από τα οποία προκύπτει ο βαθμός πληροί τα κριτήρια απονομής πτυχίου. Συγκεκριμένα κάτω από το νούμερο 7 στην υπεύθυνη δήλωση, συμπληρώνεται η φράση «Δεν επιθυμώ να υπολογιστούν στον βαθμό του πτυχίου μου τα μαθήματα: <<καταγράφονται τα μαθήματα>>

Οι φοιτητές οι οποίοι δεν επιθυμούν (ή δεν δύνανται) να λάβουν μέρος στην προσεχή τελετή Ορκωμοσίας, οφείλουν επίσης να προχωρήσουν στις ανωτέρω ενέργειες, προκειμένου να τους χορηγηθεί “Πιστοποιητικό Περάτωσης Σπουδών” με εκκρεμή την ορκωμοσία.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Οι φοιτητές προκειμένου να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα πρέπει:
1. Να κατεβάσουν τα έντυπα που επισυνάπτονται στην παρούσα ανακοίνωση,
2. να τα συμπληρώσουν σύμφωνα με την διαδικασία που αναφέρεται παραπάνω,
3. να τα σκανάρουν/φωτογραφίσουν καθαρά και
4. να τα αποστείλουν υποχρεωτικά σε μορφή pdf και υποχρεωτικά από τον ιδρυματικό τους λογαριασμό, σε ξεχωριστά αρχεία (1 αρχείο η αίτηση, 1 αρχείο η υπεύθυνη δήλωση, 1 αρχείο η ταυτότητα με τις 2 όψεις) στο μέηλ: secrphysics@upatras.gr με τίτλο: Αίτηση Ορκωμοσίας Α.Μ. και ονοματεπώνυμο φοιτητή. Ο τίτλος του μέηλ αλλά και η συμπλήρωση των στοιχείων των εντύπων να γίνεται με μικρά γράμματα και τονισμένα!

Τέλος ενημερώνουμε τους προς ορκωμοσία φοιτητές, ότι σύμφωνα με την αρ. 132/01.03.2018 απόφαση της Συγκλήτου, η ημερομηνία κτήσης του πτυχίου (ημερομηνία οριστικοποίησης των βαθμολογίων όλων των μαθημάτων) θα είναι κοινή για τους φοιτητές του Τμήματος που παίρνουν πτυχίο στο τέλος της ίδιας εξεταστικής περιόδου.
Ως εκ τούτου δεν θα υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης πιστοποιητικών περάτωσης πριν την 24.07.2022.

Επιστροφή στις Ανακονώσεις
Go to Top