Διαδικασία επανεξέτασης για βελτίωση βαθμολογίας (προακτέου βαθμού)
Published On: 17/06/2021 | Categories: Προπτυχιακές Σπουδές |

Σας υπενθυμίζουμε ότι η Σύγκλητος και η Συνέλευση του Τμήματος έχουν εγκρίνει ρύθμιση για την επανεξέταση φοιτητών σε μάθημα/τα στα οποία έχουν εξετασθεί επιτυχώς και επιθυμούν να βελτιώσουν τη βαθμολογία τους, με την ακόλουθη διαδικασία:

• Μετά από αιτιολογημένη ηλεκτρονική αίτηση (email) του ενδιαφερόμενου φοιτητή προς τη Γραμματεία του Τμήματος είναι δυνατή η επανεξέτασή του με σκοπό τη βελτίωση της βαθμολογίας του (προακτέου βαθμού) σε ένα (1) μάθημα ανά εξάμηνο σπουδών. Από τη διαδικασία εξαιρούνται τα υποχρεωτικά Εργαστήρια Φυσικής Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV και V.

• Η επανεξέταση επιτρέπεται μία φορά κατά την επαναληπτική εξέταση Σεπτεμβρίου του ίδιου ακαδημαϊκού έτους και μόνον.

• Μεταξύ των βαθμών εξέτασης και επανεξέτασης υπολογίζεται ο μεγαλύτερος.

• Οι δυο βαθμοί καταχωρούνται κανονικά στα βαθμολόγια των αντίστοιχων εξεταστικών περιόδων (Χειμερινού ή Εαρινού και Σεπτεμβρίου) και εμφανίζονται στην αναλυτική βαθμολογία του φοιτητή με σχετική ένδειξη και επεξήγηση για το βαθμό που υπολογίζεται στο βαθμό πτυχίου.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διαδικασία αφορά φοιτητές/τριες που φοιτούν έως και το 8ο εξάμηνο σπουδών και μαθήματα που εξετάζονται στο εξάμηνο που ανήκουν και όχι για μαθήματα που οφείλονται από προηγούμενα εξάμηνα σπουδών. Οι αιτήσεις γίνονται αποκλειστικά εντός ενός μηνός από την βαθμολόγηση του μαθήματος.

Go to Top