Θεωρητική, Υπολογιστική Φυσική και Αστροφυσική

21 04/2021

Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων

2022-10-13T12:19:43+03:0021/04/2021|

(Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να κατανοήσουν τις βασικές αρχές της πυρηνικής και σωματιδιακής [...]

21 04/2021

Ειδικά Θέματα Πιθανοτήτων και Στατιστικής

2022-10-13T12:19:03+03:0021/04/2021|

Προαπαιτήσεις Εισαγωγή στη Θεωρία Πιθανοτήτων και τη Στατιστική Περιεχόμενα (ύλη) του μαθήματος Οριακά θεωρήματα. Προσομοίωση τυχαίων μεταβλητών. Στοχαστικές διαδικασίες. Θεωρία [...]

Go to Top