Φυσικής Υλικών Τεχνολογίας

21 04/2021

Φυσική των Πολυμερών, Σύνθετων και Υγροκρυσταλλικών Υλικών

2022-10-13T12:38:54+03:0021/04/2021|

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος Απόκτηση γνώσεων που αφορούν την δομή, τις φυσικοχημικές ιδιότητες και την στατιστική συμπεριφορά μακρομοριακών αλυσίδων. [...]

21 04/2021

Ειδικά Θέματα Φυσικής Στερεάς Καταστάσεως

2022-10-13T12:21:06+03:0021/04/2021|

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος Σε αυτό το υποχρεωτικό μάθημα της κατεύθυνσης Φυσική Υλικών Τεχνολογίας οι φοιτητές εισάγονται σε μερικά [...]

Go to Top