Η πολιτική διαχείρισης παραπόνων απευθύνεται σε ενεργούς φοιτητές/τριες του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Εφαρμογές της Φυσικής στην Ατμόσφαιρα και στην Ηλεκτρονική» του Τμήματος Φυσικής και αποσκοπεί στην επίλυση διαφωνίας ή προβλήματος, όπως:

  • Διαφωνία σε θέματα σπουδών και φοίτησης
  • Ανάρμοστη συμπεριφορά από μέλος ακαδημαϊκού ή διοικητικού προσωπικού
  • Ελλιπή καθοδήγηση φοιτητών από μέλος ακαδημαϊκού προσωπικού

Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ.