Ειδίκευση: Ηλεκτρονική και Επεξεργασία της Πληροφορίας

Αρχική » Εφαρμογές της Φυσικής στην Ατμόσφαιρα και στην Ηλεκτρονική » Ειδίκευση: Ηλεκτρονική και Επεξεργασία της Πληροφορίας
Ειδίκευση: Ηλεκτρονική και Επεξεργασία της Πληροφορίας2023-01-19T00:17:58+03:00

Α’ Εξάμηνο

Μάθημα επιλογής

Μάθηματα Επιλογής Α’ Εξαμήνου

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Μονάδες ECTS Διδάσκοντες
EIP120 Μετρήσεις και Διαχείριση Δεδομένων στις Ατμοσφαιρικές Επιστήμες 7 Αργυρίου Αθανάσιος
EIP121 Συστήματα Κινητών Επικοινωνιών 7

Κωτσόπουλος Σ.

EIP122 Τεχνολογίες και προγραμματισμός διαδικτύου 7

Γαροφαλάκης Ι.
Κομνηνός Α.
Κουτσομητρόπουλος Δ.

EIP221 Ατμοσφαιρικά Γεωφυσικά και Σήματα Τηλεπισκόπησης 7

Κούκιου Γ.

Β’ Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Μονάδες ECTS Διδάσκοντες
EIP206 Ευφυής Ανάλυση Δεδομένων -Αναγνώριση Προτύπων 8 Αναστασόπουλος Βασίλειος

Κούκιου Γ.

EIP207 Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες 8

Οικονόμου Γ.
Χρυσικός Θ.

EIP208 Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων με FPGAs 7

Μπακάλης Δ.

Μάθημα επιλογής

Μάθηματα Επιλογής Β’ Εξαμήνου

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Μονάδες ECTS Διδάσκοντες
EIP220 Επεξεργασία Ομιλίας και Φυσικής Γλώσσας 7

Σγάρμπας Κ.
Φακωτάκης Ν.

EIP222 Βιοϊατρικά Σήματα και Εικόνες 7

Παναγιωτάκης Γ.
Σκιαδόπουλος Σ.

Γ’ Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Μονάδες ECTS Διδάσκοντες
EIP311 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30
Go to Top