Ειδικά Θέματα Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων και Πεδίων – Έναρξη Παραδόσεων
Published On: 13/02/2023 | Categories: Προπτυχιακές Σπουδές |
Παρακαλούνται οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το Εαρινό Εξάμηνο του 2023 το μάθημα Ειδικά Θέματα Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων και Πεδίων να πραγματοποιήσουν εγγραφή στο eclass του μαθήματος: https://eclass.upatras.gr/courses/PHY2093/
Οι παραδόσεις θα αρχίσουν την Πέμπτη 23/02/2023 και ώρα 13:00 στην αίθουσα Φ5 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.
Η διδάσκουσα,
Αριάδνη Κωνσταντοπούλου
Go to Top