Εκ νέου άνοιγμα εφαρμογής ΨΑ ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφής για τους επιτυχόντες μετεγγραφής.
Published On: 21/11/2022 | Categories: Μη κατηγοριοποιημένο |

Οι φοιτητές που εγκρίθηκε η μετεγγραφή τους μπορούν να προσκομίσουν ή/και να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματός μας τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή τους.

Σας ενημερώνουμε ότι από το Ψηφιακό Άλμα η εφαρμογή έχει ανοίξει εκ νέου και θα παραμείνει ανοικτή έως την Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2022 (δεν θα δοθεί άλλη παράταση πέραν αυτής της ημερομηνίας) για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης εγγραφής των επιτυχόντων στην πλατφόρμα του ψηφιακού άλματος http://eggrafes.upatras.gr. Για να εισέλθουν στη πλατφόρμα οι επιτυχόντες  θα πρέπει να καταχωρήσουν στο πεδίο πατρώνυμο τον λεκτικό κωδικό ΤΕΣΤ (ελλ. Χαρακτήρες Κεφαλαία) καθώς και τον Αριθμό Μητρώου του Υπουργείου που τους έχει δοθεί.

Υπενθυμίζεται ότι επιπλέον των κατατιθέμενων δικαιολογητικών στη Γραμματεία, στην πλατφόρμα http://eggrafes.upatras.gr πρέπει να συμπληρώσουν τα στοιχεία που ζητούνται και να αναρτήσουν  αποκλειστικά σε μορφή pdf, τα παρακάτω απαραίτητα έγγραφα:

  1. Ευκρινή φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
  2. Πιστοποιητικό γέννησης (πρέπει να έχει εκδοθεί το τελευταίο εξάμηνο).
  3. Έντυπο στο οποίο να αναγράφεται ο ΑΜΚΑ (μπορεί να αναζητηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση amka.gr/AMKAGR )
  4. Έγχρωμη Φωτογραφία τύπου ταυτότητας/διαβατηρίου
Go to Top