Υποχρεωτικό

26 04/2021

Εισαγωγή στη Θεωρία Πιθανοτήτων και τη Στατιστική

2024-04-10T11:54:47+03:0026/04/2021|

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος Κατανόηση των βασικών εννοιών και μεθόδων των Πιθανοτήτων και της Στατιστικής χρήσιμων σε διάφορες περιοχές [...]

21 04/2021

Μοντέρνα Φυσική

2024-04-10T12:48:36+03:0021/04/2021|

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει μία εποπτική αντίληψη επιλεγμένων θεμάτων της [...]

21 04/2021

Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος

2022-10-13T12:35:59+03:0021/04/2021|

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέ­σματα του μαθήματος Το μάθημα αποτελεί ουσιαστική εισαγωγή στις σύγχρονες τεχνικές ανάλυσης ψηφιακών σημάτων και συστημάτων. Ο φοιτητής [...]

Go to Top