Επιλογής

21 04/2021

Φυσική των Πολυμερών, Σύνθετων και Υγροκρυσταλλικών Υλικών

2022-10-13T12:38:54+03:0021/04/2021|

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος Απόκτηση γνώσεων που αφορούν την δομή, τις φυσικοχημικές ιδιότητες και την στατιστική συμπεριφορά μακρομοριακών αλυσίδων. [...]

Go to Top