Ελευθερία - Παναγιώτα Χριστοπούλου
Bio
Title:
Assistant Professor
Division:
The Theoretical and Mathematical Physics, Astronomy and Astrophysics Division
Office:
Εργαστήριο Αστρονομίας, Β΄ κτίριο ΗΥ (ανατολική πτέρυγα) , 2ος όροφος
Address:
Phone:
+30 2610 996907
Email:
pechris@physics.upatras.gr
Hours Availability:
Πέμπτη 3-4 μμ και Παρασκευή 12- 2 μμ. Λόγω παρατηρήσεων πρέπει να προηγείται τηλέφωνο/email
Courses
Short Bio

CURRICULUM VITAE

Name: Panagiota-Eleftheria

SURNAME: CHRISTOPOULOU

Place of Birth: Athens, Greece

Tel: 2610 996907

e-mail: pechris@physics.upatras.gr

EDUCATION

1993: PhD in Astrophysics, Dept. of Physics, University of Patras, Greece (first class honors)

1989-1990: M.Sc in Observational Astronomy (by research), Victoria University of Manchester, UK

1984-1988: BSc in Physics , Dept. of Physics, University of Patras (top 5%)

1984: Secondary education from the  3rd  Lyceum Zografos, Athens  (192/10 out of 20).

Foreign Languages: English (B2), French (C2), Italian (certificato medio), Spanish (initial),

ACADEMICEXPERIENCE

2012-today: Assistant professorDept. of Physics, University of Patras 2005-2012: Lecturer, Dept. of Physics, University of Patras  2002-2011: Teaching stuff of the Undergraduate Course Module “Introduction to Natural Sciences”, School of Sciences and Technology, Hellenic Open University

1993-1998: Research Associate, Dept of Astronomy, Victoria University of Manchester (total 9 months) 1994-1998: Post Doctorate Researcher, Astronomy Laoratory, Dept. of Physics, University of Patras 1991-1992: Honorary Research Assistant Victoria University of Manchester (total 3 months)

 

TEACHING ACTIVITIES

2005-current teaching of several undergraduate courses in Physics Dept (Astrophysics I , Astrophysics II, Introduction to Astronomy & Astrophysics , Astronomy Lab, Astrophysics Lab, Optics and Waves  Lab, Nuclear Physics Lab, in Geology Dept (Physics Lab I). Development of a variety of astronomy education materials, including online astronomy and astrophysics labs with access to on line data

2008-current Teaching of graduate course “Special Topics in Astrophysics” (Linux, Image processing, IRAF, preparation of observations, topics on observational astrophysics in optical)

2002-2010 Teaching stuff of the Undergraduate Course Module “Introduction to Natural Sciences”, School of Sciences and Technology, Hellenic Open University.

Supervisor (past/currently) of more than 17 Diploma Theses, 6 Masters and 3 PhD theses

 

University Textbooks in Greek  1) 2001: Goudis C.D  & Christopoulou P-E, «Astrophysics» (Introductory university book, Volumes I & II , p. 785) Hellenic Open University 22005, co-author of hypertext in the team of  developing educational material for the postgraduate course module “Motion, Constitution of Matter and fundamental Interactions”, (p. 385) Hellenic Open University 3) 2009,  Christopoulou P-E & Goudis C. D, “Introduction to Astronomy and Astrophysics” (Introductory university book) in electronic form  on the webpage of Dept. of Physics, University of Patras.

General Science Books (in Greek) 1) Goudis, C.D. and Christopoulou, P.-E.: 1993, “About astrology“, Diavlos Press, Athens, 82 pp. 2) Goudis, C.D. and Christopoulou, P.-E.: 1997, ‘’The pioneers of science and technology’’, Biographical Dictionary-Calendar, Diavlos Press, 564 pp

Books of general interest (translated from English) 1) “The Book of Cosmos” of SCIENTIFIC AMERICAN, (David H. Levy, A Byron Press book, St. Martin’s Press, New York) Alexandria Press, Athens, p. 450 2) « The Myth of Darwinism» R. Milton, , Diavlos Press, Athens, p. 380

RESEARCH ACTIVITY

Observational Astrophysics

 • 2009-current: CCD observations of eclipsing binaries, cataclysmic variables, detection of new variables, longterm (monitoring) projects of variability and follow-up ground based observations as support to space observations, detection of circubinary extrasolar planets
 • Development of neural networks in order to apply the concept of Eclipsing Binaries with Artificial intelligence (EBAI, Prsa)
 • 1990-2009: Detection and study of HII regions, Supernova remnants, Planetary nebulae. Photometric monitoring of AGN (active galactic nuclei)

 

Development and Applications of Novel Instrumentation and Experimental Methods in Astroparticle Physics

Construction, operation and signal processing of the HELYCON scintillation detectors for the HELYCON “HEllenic LYceum Cosmic Observatories Network” project. HELYCON is a cosmic ray telescope which utilizes, instead of light, extensive air showers produced when cosmic rays interact with the earth atmosphere, constructed at Physics Laboratory of the Hellenic Open University.  (http://www.helycon.gr/HELYCON/Home.html,http://physicslab.eap.gr./EN/Personnel.html

Astrophysical experience : 1) Imaging with narrow interferometric filters and image tubes and/or  the  Manchester Wide Field Camera  -ΜWFC 2) photoelectric photometry with the photometer of the Astronomy Laboratory of the University of Patras,  and  CCD photometry. 3) Spectroscopy with the high resolution Manchester Echelle Spectrometer- MES and the Royal Greenwich Observatory 4) CCD imaging 5) analysis of light and modeling  of eclipsing binary and multiple systems of stars 6) search for circumbinary planets with timing of the minima of low-mass eclipsing binaries and analysis of the (O-C) diagrams.

Operating systems: Linux Fedora, Ubuntu linux, Windows (XP, 7) Αstronomical software: IRAF, STSDAS,MIDAS, DS9, Spitzer Leopard, PHOEBE & PHOEBE Scripter, Virtual Observatory tools (VO-tools).

Observational experience :

 1. Installation and operation of the University Campus observatory “Mythodea” (named after the homonymous NASA “2001 Mars Odyssey” choral symphony by the Greek composer Vangelis Papathanassiou, Honorary Doctor of Physics Department, University of Patras)
 2. CCD photometry with 2.3 m Aristarchos te;escope at Xelmos Observatory, photometric observations with the 1.2 m telescope at the Kryoneri Observatory, CCD observations with the 1.3 telescope at Skinakas Observatory (Crete), CCD observations at Mythodea Observatory, University of Patras.
 3. Reduction of photometric and spectroscopic data from big telescopes (WHT, INT, UNAM, AAT)
Research Activities
 1. Solomos N., Whitehead M. J., Meaburn J., Goudis C. D., Christopoulou P.-E., Optical monitoring of the nuclear variability of the Seyfert galaxy NGC 4151Astronomy & Astrophysics 229, 80-82, 1990
 2. Meaburn J., Christopoulou P.-E., Goudis C. D., Compact fibre- optic format changers for a multislit echelle spectrometer- initial results on the Dumbbell nebula (NGC 6853)Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 256, 97-102, 1992
 3. Christopoulou P.-E., Goudis C. D., Solomos N., Kemp S., NGC 4151 entering in an active phaseAstrophysics and Space Science 201, 297-302, 1992
 4. Christopoulou P.-E., Goudis C. D.,, Τhe Seyfert galaxy NGC 4151: Peak activity on the decline ?Astronomy & Astrophysics 272, 407-410, 1993
 5. Meaburn J., Dyson J. E., Goudis C.D., Christopoulou P.-E., An Evolutionary Model for the Wolf-Rayet nebula NGC 2359Astrophysics and Space Science 216, 281-283, 1994
 6. Goudis C. D., Christopoulou P.-E., Meaburn J., Dyson J. E., Expanding rings in the WR nebula NGC 2359Astronomy & Astrophysics 285, 631-639, 1994
 7. Christopoulou P.-E, Goudis C. D., Meaburn J., Dyson J. E., Clayton C. A., The kinematics of an ionized shell, NGC 7635, in the S162 complexAstronomy & Astrophysics 295, 509-516, 1995
 8. Christopoulou, P.-E, Holloway A.J, Steffen W., Mundell C.G., Thean A.H.C., Goudis, C. D., Meaburn J., Pedlar A., Evidence for an outflow from the Seyfert galaxy NGC 4051Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 284, 385-394, 1997
 9. Clayton C.A, Meaburn J., Lopez J.A., Christopoulou P.-E , Goudis C.D, Imaging studies of localized, ionized flows in the Rosette nebulaAstronomy and Astrophysics 334, 264-268, 1998
 10. Boumis, P., Dickinson, C., Meaburn, J., Goudis, C.D., Christopoulou P.E., Lo-pez, J.A., Bryce, M. and Redman, M.P., Deep Ha imagery of the Eridanus shellsMonthly Notices of the Royal Astronomical Society 320, 61-65, 2001
 11. Meaburn, J., Boumis, P., Christopoulou P.E., Goudis, C.D., Bryce, M and Lo-pez, J.A, Global kinematics of the Dumbbell planetary nebula (NGC 6853, M27, PN G060.8-03.6)Revista Mexicana Astronomy Astrophysics, 41, 109., 2005
 12. P. Boumis, J. Alikakos, P. E. Christopoulou, F. Mavromatakis, E. M. Xilouris, C. D. Goudis, First optical light from the supernova remnant G 15.1-1.6Astronomy & Astrophysics 481, 705, 2008
 13. G. Bourlis, P.E. Christopoulou, H. Fragoulis, N. Gizani, A. Leisos, A. Tsirigotis, S. Tza-marias, KM3Net Conceptual Design Report for a Deep-Sea ResearchISBN 978-90-6488-031-5, http://www.km3net.org/CDR/CDR-KM3NeT.pdf, 2008
 14. P. Boumis, E. M. Xilouris, J. Alikakos, P. E. Christopoulou, F. Mavromatakis, A. C. Katsiyannis, C. D. Goudis, Discovery of optical emission from the supernova remnant G 32.8-0.1 (Kes 78)Astronomy and Astrophysics 499, No3, 789, 2009
 15. A.Leisos, G. Bourlis, N. Gizani, P-E Christopoulou, A. Tsirigotis & S. Tzamarias, Calibration and optimization of a Very Large Neutrino telescope using Extensive Air ShowersNuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A, Volume 626, S231-S233, 2011
 16. Christopoulou, P.-E, Papageorgiou, A. and Chrysopoulos, I., First Modern Photometric Investigation of the Puzzling W UMa Type Close Binary System of TZ BootisAstronomical Journal, 142, 99, 2011
 17. G. Bourlis, P.E. Christopoulou, I. Gialas. N. Gizani, A. Leisos, C. Papageorgiou, A. Tsirigotis, S. Tzamarias, KM3Net Technical design Report (TDR) for a Deep-Sea ResearchX, http://www.km3net.org/TDR/TDRKM3NeT.pdf, 2011
 18. Christopoulou P.-E., Papageorgiou A., Vasileiadis T.& Tsantilas S., An Holistic View of the W UMa Type TY BooAstronomical Journal, 144, 149, 2012
 19. J. Alikakos, P. Boumis, P. E. Christopoulou, C. D. Goudis , Discovery of optical candidate supernova remnants in Sagittarius Astronomy and Astrophysics,544, 140, 2012
 20. Christopoulou, P.-E, Papageorgiou, A. , Kleidis, S & Tsadilas, S, Τhe first photometric study and period analysis of the misclassified binary system V380 CasAstronomical Journal, 143, 30, 2012
 21. Papageorgiou, A.; Christopoulou, P. E.; Nikolidakis, G., Optical variability campaign for strong X-ray sources among eclipsing binarieshcxa.confE.153P, , 2012
 22. Pribulla , T.; Vaňko, M.; Ammler-von Eiff, M.; Andreev, M.; Aslantürk, A.; Awadalla, N.; Baluďanský, D.; Bonanno, A.; Božić, H.; Catanzaro, G.; and 48 coauthors, The Dwarf project: Eclipsing binaries – precise clocks to discover exoplanetsAstronomische NachrichtenVol.333, Issue 8, 754, 2012
 23. Christopoulou, P.-E & Papageorgiou, A., An Extensive Analysis of the W UMa Type Binary FI BooAstronomical Journal 146, 157-168, 2013
 24. KM3NeT Collaboration; Adrián-Martínez, S.; Ageron, M.; Aguilar, J. A.; Aharonian, F.; Aiello, S.; Albert, A.; Alexandri, M.; Ameli, F.; Anassontzis, E. G.; and 305 coauthors, Detection potential of the KM3NeT detector for high-energy neutrinos from the Fermi bubblesAstroparticle Physics, Volume 42, 7-14, 2013
 25. Papageorgiou, A.; Kleftogiannis, G.; Christopoulou, P.-E., An automated search of O’Connell effect from surveys of eclipsing binariesContributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso, vol. 43, no. 3, 470-472, 2014
 26. Papageorgiou, A.; Christopoulou, P.-E., Light curve and detailed model of the triple eclipsing binary system FI BooContributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso, vol. 43, no. 3, 468-469, 2014
 27. Christopoulou, P.-E.; Papageorgiou, A.; Theodosiou, A., Analysis of detached eclipsing binaries of the LMC and SMCContributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso, vol. 43, no. 3, 388-393, 2014
 28. Papageorgiou, A.; Christopoulou, P.-E., Absolute Parameters and Physical Nature of the Low-amplitude Contact Binary HI DraconisAstronomical Journal 149, 168-175, 2015
 29. Papageorgiou, A.; Christopoulou, P.-E.; Pribulla, T.; Vanko, M, Refined investigation of the low-amplitude contact binary V1003 HerAstrophysics and Space Science 357, 59-69, 2015