Εγγραφή στα μαθήματα Εαρινού Εξαμήνου
Published On: 21/03/2021 | Categories: Μη κατηγοριοποιημένο |

Όλοι οι φοιτητές θα πρέπει να εγγραφούν άμεσα στο eclass κάθε μαθήματός τους
για να μπορούν να έχουν όλη την πληροφόρηση σχετικά με το μάθημα.

Ο σύνδεσμος του eclass θα βρεθεί αν πατηθεί το όνομα του μαθήματος στο ωρολόγιο πρόγραμμα.

Η έναρξη όλων των μαθημάτων θα γίνει στις 22 Φεβρουαρίου.

Επιστροφή στις Ανακονώσεις
Go to Top