Έγγραφο Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών – Δημοσίευση Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων στο πλαίσιο της Πράξης “Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες για το ακαδ. έτος 2020-2021”.
Published On: 22/11/2022 | Categories: Γενικές, Προπτυχιακές Σπουδές |

Αξιότιμες/οι Κυρίες/Κύριοι,

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υποβολής Αιτήσεων για  την Πράξη “Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες για το ακαδ. έτος 2020-2021”, συνημμένα αποστέλλεται το υπ’ αριθμ. πρωτ.:40421/21.11.2022 έγγραφο της Υπηρεσίας μας.

Με εκτίμηση,

Αλεξάνδρα Κυτίνου

Προϊσταμένη Τμήματος Υποτροφιών Προπτυχιακών Σπουδών

Διεύθυνση Υποτροφιών

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (I.K.Y.)

Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Ν. Ιωνία

T +30 210 3726302
kytinou@iky.gr | www.iky.gr|

Go to Top