Επιλογή εντεταλμένων διδασκόντων Ι.Δ.Ο.Χ. εαρινού εξάμηνου 2022-2023
Published On: 03/02/2023 | Categories: Γενικές, Μη κατηγοριοποιημένο |

Η Συνέλευση του Τμήματος Φυσικής στην αριθ. 11/27.01.2023 έκτακτη συνεδρίασή της, ενέκρινε την εισήγηση της Τριμελούς Επιτροπής για την επιλογή εντεταλμένων διδασκόντων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  σύμφωνα με την προκηρυχθείσα θέση, για τη διδασκαλία του μαθήματος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ, κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, ως ακολούθως:

Α.Α.

Γνωστικό Αντικείμενο

Επιλεχθείς/σα
(αρ. πρωτ. αιτήσεως)

1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 98370/16.12.2022
2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 97990/15.12.2022
3. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 99032/19.12.2022

Προθεσμία για υποβολή ενστάσεων από σήμερα 03.02.2023 έως 10.02.2023.

Από τη Γραμματεία.

Go to Top