ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ-ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
Published On: 17/02/2023 | Categories: Προπτυχιακές Σπουδές |

Παρακαλούνται οι φοιτήτριες/φοιτητές που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το μάθημα επιλογής «Εργαστήριο Ψηφιακών Ηλεκτρονικών» να πραγματοποιήσουν εγγραφή στο eclass του μαθήματος:

https://eclass.upatras.gr/courses/PHY1994/ 

Η έναρξη του Εργαστηρίου (εισαγωγικό μάθημα) θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 21/2/2023, ώρα 10:00 στο χώρο του εργαστηρίου (2ος όροφος στο Β Κτίριο) σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

 Η διδάσκουσα,

Κούκιου Γεωργία

Go to Top