Αργυρίου Αθανάσιος

Τίτλος:
Καθηγητής
Τομέας:
Τομέας Εφαρμοσμένης Φυσικής
Γραφείο:
303, Κτίριο Φυσικής, Δυτική Πτέρυγα (B)
Διεύθυνση:
Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, 265 00 Πάτρα
Τηλέφωνο:
+30 2610 996078
Email:
athanarg@upatras.gr
Ώρες Διαθεσιμοτητας:
Δευτέρα 13:00-15:00, Τρίτη 13:00-15:00 και οποιαδήποτε άλλη μέρα, πάντα μετά από συνεννόηση με email
Σύντομο Βιογραφικό

Σπουδές

Πτυχίο Φυσικής, 1983, Φυσικομαθηματική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών
Diplome d’Etudes Approfondies en Energetique Physique,1984, Institut National Polytechnique de Grenoble
Doctorat, 1987, Universite de Provence (Aix – Marseille I)

Διοικητικές Θέσεις

Διευθυντής Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας (2006 – 2016)

Διευθυντής Τομέα Εφαρμοσμένης Φυσικής (2010 – 2011)

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Φυσικής (2011 – 2013)

Πρόεδρος Τμήματος Φυσικής (2013 – 2015)

Άλλες Πληροφορίες

Μέλος των επιστημονικών ενώσεων:

  • Ενωσης Ελλήνων Φυσικών
  • Ελληνικής Μετεωρολογικής Εταιρείας
  • American Geophysical Union

Κριτής για τα περιοδικά

“Energy & Buildings”, “Solar Energy”, “Energy – The International Journal”, “The Energy Journal”, “International Journal of Systems Science”, “Journal of the Air & Waste Management Association”, “Environmental Technology”, “Water, Air and Soil Pollution”, “Meteorological Applications”, “Atmospheric Environment”, “Journal of Environmental Management”, “Environmental Modelling and Software”, “Science of the Total Environment”, “Climate Dynamics”

Κριτής ερευνητικών προτάσεων για την Γενική Γραμματεία Ερευνας Τεχνολογίας, Υπουργείο Παιδείας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, Ινστιτούτο Προώθησης της Έρευνας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Go to Top