Ψυχαλίνος Κωνσταντίνος

Αρχική » Καθηγητές » Ψυχαλίνος Κωνσταντίνος
Τίτλος:
Καθηγητής
Τομέας:
Τομέας Ηλεκτρονικής & Υπολογιστών
Γραφείο:
203
Διεύθυνση:
Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Φυσικής, Εργαστήριο Ηλεκτρονικής, ΤΚ 26504, Ριο Πατρών
Τηλέφωνο:
+30 2610 996059
Email:
cpsychal@upatras.gr
Ώρες Διαθεσιμοτητας:
Δευτέρα έως Πέμπτη (συνεννόηση με e-mail)
Σύντομο Βιογραφικό

Ο Κώστας Ψυχαλίνος έλαβε πτυχίο Φυσικού και Διδακτορικό Δίπλωμα Ηλεκτρονικής από το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών το 1986 και 1991, αντίστοιχα. Στο διάστημα 1993-1995 εργάστηκε ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Εργαστήριο Σχεδιασμού Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων του Πανεπιστημίου Πατρών. Από το 1996 έως το 2000 δίδαξε ως Λέκτορας στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών.Στο διάστημα 2000-2004 υπηρέτησε ως Επίκουρος Καθηγητής στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικής του Τμήματος Φυσικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Από το 2004 έως σήμερα υπηρετεί ως μέλος ΔΕΠ στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικής του Τμήματος Φυσικής στο Πανεπιστήμιο Πατρών, και από τον Σεπτέμβριο του 2014 υπηρετεί ως Καθηγητής.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην ανάπτυξη CMOS αναλογικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, που περιλαμβάνουν κυκλώματα και συστήματα κλασματικής τάξης, φίλτρα συνεχούς και διακριτού χρόνου,  ενισχυτές, και κυκλώματα αναλογικής επεξεργασίας σήματος.

Είναι Αντιπρόεδρος του Τμήματος Φυσικής (2022-2024).

Επίσης, είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής, και Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Εφαρμογές της Φυσικής στην Ατμόσφαιρα και στην Ηλεκτρονική”.

Είναι IEEE Senior Member, και Member of the Nonlinear Circuits and Systems Technical Committee of the IEEE CAS Society.

Συμμετέχει στα παρακάτω:

  • Editor-in-Chief of the Circuit and Signal Processing Section of the MDPI Electronics Journal.

  • Area Editor of the International Journal of Electronics and Communications Journal.

  • Editor of the International Journal of Circuit Theory and Applications.

  •  Associate Editor of the Circuits Systems and Signal Processing Journal.

  •  Associate Editor of the Journal of Advanced Research.

  • Member of the Editorial Board of the Analog Integrated Circuits and Signal Processing Journal.

  • Member of the Editorial Board of the  Microelectronics Journal.

  • Member of the Editorial Board of the  Fractal and Fractional Journal.

  • Member of the Editorial Board of the Journal of Low Power Electronics and Applications.

  • Member of the Editorial Board of the IETE Journal of Education.

Δημοσιεύσεις

PUBLICATIONS

Books
[1] C. Psychalinos, “Analysis and Design of Analog Integrated Circuits”, Klidarithmos 2007, ISBN 978-960-461-071-6.
[2] C. Laoudias, C. Psychalinos, “Integrated filters for short range wireless and biomedical applications”, Springer, Nov. 2011, ISBN: 978-1-4614-0259-6.
[3] G. Tsirimokou, C. Psychalinos, and A. Elwakil, “Design of CMOS Analog Integrated Fractional-Order Circuits: Applications in Medicine and Biology”, Springer 2017, ISBN 978- 3-319 55633-8.

Chapters in Books
[1] F. Khanday, C. Psychalinos, “Ultra-Low Voltage MOS Design of Cochlear Implant”, in the book titled “Cochlear Implants: Technological Advances, Psychological/Social Impacts and Long-Term Effectiveness”, Nova Publishers, 2014.
[2] C. Psychalinos, F. Khanday, and G. Tsirimokou, “Ultra-low voltage analog filters for biomedical systems”, in the book titled “Mixed Signal Circuits”, CRC Press, Taylor & Francis Group, DOI: 978-1-4822-6062-5, 2015.
[3] C. Vastarouchas, I. Dimeas, C. Psychalinos, and A. S. Elwakil, “Fractional-Order Integrated Circuits in Control Applications and Biological Modelling”, in the book titled “Fractional Order
Systems, Optimization, Control, Circuit Realizations and Applications”, Elsevier, Paperback ISBN: 9780128161524, 2018.
[4] C. Psychalinos, “Development of fractional-order analog integrated controllers-Application design examples”, in the book titled “Handbook of Fractional Calculus with Applications vol.6 – Applications in control”, De Gruyter, ISBN: 978-3-11-057174-5, 2019.
[5] P. Bertsias, S. Kapoulea, C. Psychalinos, and A. S. Elwakil, “A collection of interdisciplinary applications of fractional-order circuits”, Fractional-Order Systems: Mathematics, Design and
Applications for Engineers, Ch.2, Elsevier, 2021.
[6] S. Kapoulea, P. Bertsias, C. Psychalinos, and A. S. Elwakil, “MOS Realizations of Fractional-Order Elements”, Fractional-order Design: Devices, Circuits and Systems, vol. 3, Elsevier, ISBN: 978-0-323-90090-4, 2021.
[7] S. Kapoulea, C. Psychalinos, A. S. Elwakil, “Approximation of Fractional-Order Controllers for MechatronicApplications”, Chapter of the book “Complex Systems and Their Applications: Second International Conference (EDIESCA 2021)”, Springer-Nature.

International Journals
[J1] C. Psychalinos, I. Haritantis, “SC bilinear integrators”, IEEE Transactions on Circuits and Systems, vol.CAS-36, no.11, pp.1493-1494, 1989.
[J2] C. Psychalinos, I. Haritantis, “Towards an understanding of VIS circuits”, International Journal of Electronics, vol. 69, no.5, pp.647-655, 1990.
[J3] C. Psychalinos, I. Haritantis, “Parasitic insensitive single amplifier switched capacitor bandpass biquad”, Electronics Letters, vol.26, no.4, pp.253-254, 1990.
[J4] C. Psychalinos, I. Haritantis, D. G. Haigh, “Switched capacitor circuit synthesis using voltage inversion principles”, IEE Proceedings Part-G, vol.138, no.6, pp.703-713, 1991.
[J5] C. Psychalinos, I. Haritantis, “High order switched capacitor filters realized with one operational amplifier per pole pair”, IEEE Transactions on Circuits and Systems, Part I:Fundamental Theory and Applications, vol.39, no.12, pp.1015-1018, 1992.
[J6] C. Psychalinos, C. E. Goutis, “Improved Switched-Current (SI) bilinear integrator circuit”, Electronics Letters, vol.31, no.1, pp.26-27, 1995.
[J7] T. Deliyannis, I. Haritantis, G. Alexiou, C. Psychalinos, A. Limperis, M. Layos, “A new method for SC circuit synthesis based on the voltage inversion concept”, Journal of Circuits Systems and Computers, vol.6, no.1, pp.15-39, 1996.
[J8] C. Psychalinos, “Non-inverting switched current sample and hold circuit with compensation of the clock feedthrough effect”, ΙΕΕ Proceedings-Circuits Devices Systems, vol.144, no.4, pp.247-248, 1997.
[J9] C. Psychalinos, “Leapfrog-type bilinear SC filters using voltage inversion banks”, International Journal of Electronics, vol.83, no.3, pp.363-370, 1997.
[J10] C. Psychalinos, “Switched current integrator with reduced transient glitches”, Electronics Letters, vol. 34, no.8, pp.706-707, 1998.
[J11] C. Psychalinos, “Switched-current bilinear integrator realized using one current-mirror”, Electronics Letters, vol.37, no.20, pp.1210-1222, 2001.
[J12] C. Psychalinos, S. Vlassis “A high performance square-root domain integrator”, Analog Integrated Circuits and Signal Processing, vol.32, no.1, pp.97-101, 2002.
[J13] S. Vlassis, C. Psychalinos, “A novel LOG-domain differentiator”, Analog Integrated Circuits and Signal Processing, vol.32, no.3, pp.285-287, 2002.
[J14] C. Psychalinos, S. Vlassis, “A systematic design procedure for square-root domain circuits based on the signal flow graph approach”, IEEE Transactions on Circuits and Systems, Part-I: Fundamental Theory and Applications, vol.49, no.12, pp.1702-1712, 2002.
[J15] C. Psychalinos, S. Vlassis, “On the exact realization of log-domain elliptic filters using the signal flow graph approach”, IEEE Transactions on Circuits and Systems, Part-II: Analog and
Digital Signal processing, vol.49, no.12, pp.770-774, 2002.
[J16] N. Kontogiannopoulos, C. Psychalinos, “Improved switched-current wave filter configurations based on microwave prototypes”, Electronics Letters, vol.39, no.11, pp.822-823, 2003.
[J17] C. Psychalinos, N. Kontogiannopoulos, “Switched-current wave filters with reduced number of current inversions”, Analog Integrated Circuits and Signal Processing, vol.36, no.3, pp.255-258, 2003.
[J18] S. Vlassis, C. Psychalinos, “A square-root domain differentiator circuit”, Analog Integrated Circuits and Signal Processing, vol.40, no.1, pp.53-59, 2004.
[J19] C. Psychalinos, N. Kontogiannopoulos, “Switched current wave filters based on lossy integrators”, Electronics Letters, vol.39, no.21, pp.1487-1488, 2003.
[J20] C. Psychalinos, N. Fragoulis, I. Haritantis, “Log-Domain wave filters”, IEEE Transactions on Circuits and Systems, Part-II: Express Briefs, vol.51, no.6, pp. 299-306, 2004.
[J21] N. Fragoulis, C. Psychalinos, I. Haritantis, “Modular log-domain filters realized using wave port terminators”, IEEE Transactions on Circuits and Systems, Part-I: Regular Papers, vol.51, no.11, pp. 2235-2244, 2004.
[J22] A. Spanidou, C. Psychalinos, “Current amplifier based wave filters”, Journal of Circuits, Systems and Signal Processing, vol. 24, no. 3, pp.303-313, 2005.
[J23] C. Psychalinos, “Switched-current (SI) integrators with reduced effect of transistor mismatches”, Microelectronics Journal, vol.36, no.8, pp.754-762, 2005.
[J24] N. Kontogiannopoulos, C. Psychalinos, “Log-domain filtering by simulating the topology of passive prototypes”, IEEE Transactions on Circuits and Systems, Part-I: Regular Papers, vol. 52, no.10, pp. 2043-2054, 2005.
[J25] C. Psychalinos, A. Spanidou, “Current amplifier based grounded and floating inductance simulators”, International Journal of Electronics and Communications (AEUE), vol.60, no.2, pp.168- 171, 2006.
[J26] C. Psychalinos, “On the transposition of Gm-C filters to DC stabilized log-domain filters”, International Journal of Circuit Theory and Applications, vol.34, no.2, pp.217-236, 2006.
[J27] N. Kontogiannopoulos, C. Psychalinos, “Switched-current filters revisited: square-root domain sampled-data filters”, IEEE Transactions on Circuits and Systems, Part-II, vol. 53, no.12,
pp. 1373-1377, 2006.
[J28] C. Psychalinos, “Realization of log-domain high-order transfer functions using first-order building blocks and complementary operators”, International Journal of Circuit Theory and
Applications, vol.35, no.1, pp.17-32, 2007.
[J29] C. Psychalinos, “Square-root domain wave filters”, International Journal of Circuit Theory and Applications, vol.35, no.2, pp. 131-148, 2007.
[J30] G. Souliotis, C. Psychalinos, “Harmonic oscillators using current amplifiers and grounded capacitors”, International Journal of Circuit Theory and Applications, vol.35, no.2, pp.165-173, 2007.
[J31] C. Psychalinos, “Square-root domain operational simulation of LC ladder elliptic filters”, Journal of Circuits, Systems and Signal Processing, vol. 26, no. 2, pp.263-280, 2007.
[J32] S. Vlassis, C. Psychalinos, “A low-voltage CMOS VT extractor”, Electronics Letters, vol.43, no.1, pp.921-923, 2007.
[J33] C. Psychalinos, K. Pal, S. Vlassis, “A floating generalized impedance converter with current feedback amplifiers” International Journal of Electronics and Communications (AEUE), vol. 62, no.2, pp. 81-85, 2008.
[J34] C. Psychalinos, “Log-domain linear transformation filters revised: improved building blocks and comparison results”, International Journal of Circuit Theory and Applications, vol. 36, no.2, pp. 119-133, 2008.
[J35] C. Psychalinos, “Design of square-root domain filters by substituting the passive elements of the prototype filter by their equivalents”, International Journal of Circuit Theory and Applications, vol. 36, no.2, pp. 185-204, 2008.
[J36] G. Souliotis, C. Psychalinos, “Current-mode linear transformation filters using current mirrors”, IEEE Transactions on Circuits and Systems-II, vol. 55, no.6, pp.541-545, 2008.
[J37] C. Psychalinos, G. Souliotis, “A log-domain multiphase sinusoidal oscillator” International Journal of Electronics and Communications (AEUE), vol. 68, no.8, pp. 622-626, 2008.
[J38] C. Psychalinos, “Low-voltage complex log-domain filters”, IEEE Transactions on Circuits and Systems-I, vol. 55, no.11, pp.3404-3412, 2008.
[J39] N. Fragoulis, C. Psychalinos, I. Haritantis, “Analysis and compensation of transistor nonidealities in log-domain wave active filters”, International Journal of Electronics and Communications, vol. 63, no.2, pp.132-138, 2009.
[J40] G. Souliotis, C. Psychalinos, “Electronically controlled multiphase sinusoidal oscillators using current amplifiers”, International Journal of Circuit Theory and Applications, vol. 37, no.1, pp.43-52, 2009.
[J41] N. Kontogiannopoulos, C. Psychalinos, “Switched-current port adaptor configurations for realizing wave filters with improved performance to MOS transistors mismatching”, International Journal of Electronics and Communications (AEUE), vol.63, no.6, pp. 442-447, 2009.
[J42] G. Raikos, C. Psychalinos, “Low-voltage current feedback operational amplifiers”, Journal of Circuits, Systems and Signal Processing, vol. 28, no.3, pp. 377-388, 2009.
[J43] E. Stoumpou, F. Khanday, C. Psychalinos, N. Shah, “A Low-Voltage Square-Root Domain n-th Order Multifunction FLF Filter Topology”, Analog Integrated Circuits and Signal Processing, vol. 61, no.3, pp. 315-322, 2009.
[J44] C. Laoudias, C. Psychalinos, “Low-voltage CMOS adjustable current mirror”, Electronics Letters, vol. 46, no. 2, pp. 124-126, 2010.
[J45] C. Psychalinos, K. Pal, “A novel all-pass current-mode filter realized using a minimum number of single output OTAs”, Frequenz Journal, vol. 64, no. 1-2, pp. 30-32, 2010.
[J46] C. Psychalinos, G. Souliotis, “Low-Voltage Current Controlled Current Conveyor”, Journal of Analog Integrated Circuits and Signal Processing, vol. 63, no.1, pp. 129-135, 2010.
[J47] C. Psychalinos, S. Vlassis, “Low-voltage log-domain differentiators”, Journal of Analog Integrated Circuits and Signal Processing, vol. 63, no.2, pp.299-306, 2010.
[J48] P. Samiotis, C. Psychalinos, “Design of filters with only grounded passive elements using Differential Voltage Current Feedback Operational Amplifiers”, Journal of Circuits Systems and Computers, vol. 19, no.3, pp.573-580, 2010.
[J49] K. Pal, C. Psychalinos, “All pass filters realized using the current-controlled CCII with intrinsic negative resistance”, International Journal of Electronics, vol. 97, no.5, pp. 491-498, 2010.
[J50] N. Kontogiannopoulos, C. Laoudias, C. Psychalinos, “’Topological Emulation of Continuous-Time Passive Prototypes Using Wave Port Adaptors”, IET Proceedings on Circuits, Devices and Systems, vol. 4, no. 4, pp. 312-326, 2010.
[J51] C. Kasimis, G. Souliotis, C. Psychalinos, “OTA Based Frequency Tuning System with Reduced Effect of DC Offsets”, International Journal of Electronics and Communications (AEUE), vol. 64, no.9, pp. 858-866, 2010.
[J52] C. Laoudias, C. Psychalinos, “Universal Biquad Filters Using Low-Voltage Current Mirrors”, Analog Integrated Circuits and Signal Processing, vol. 65, no.1, pp.77-88, 2010.
[J53] S. Nikoloudis, C. Psychalinos, “Multiple Input Single Output Universal Biquad Filter with Current Feedback Operational Amplifiers”, Circuits, Systems and Signal Processing, vol. 29, no.6, pp. 1167-1180, 2010.
[J54] G. Skotis, C. Psychalinos, “Multiphase Sinusoidal Oscillators Using Second Generation Current Conveyors”, International Journal of Electronics and Communications (AEUE), vol. 64,
no.12, pp, 1178-1181, 2010.
[J55] G. Koukiou, C. Psychalinos, “Modular filter structures using Current Feedback Operational Amplifiers”, Radioengineering, vol. 19, no.6, pp. 662-666, 2010.
[J56] C. Psychalinos, “Log-Domain SIMO and MISO Low-Voltage Universal Biquads”, Analog Integrated Circuits and Signal Processing, vol. 67, no. 2, 201-211, pp. 201-211, 2011.
[J57] E. Stoumpou, C. Psychalinos, “Square Root Domain Linear Transformation Filters”, International Journal of Circuit Theory and Applications, vol. 39, no. 7., pp. 719-731, 2011.
[J58] C. Kasimis, C. Psychalinos, “0.65V class-AB current-mode four-quadrant multiplier with reduced power dissipation”, International Journal of Electronics and Communications (AEU), vol65, no.7, pp.673-677, 2011.
[J59] V. Katopodis, C. Psychalinos, “Multiple-Loop Feedback Filters Using Current Feedback Amplifiers”, International Journal of Electronics, vol. 98, no.7, pp. 833-846, 2011.
[J60] C. Laoudias, and C. Psychalinos, “1.5 V complex filters using current mirrors”, IEEE Transactions Circuits and Systems-II, vol. 58, no.9, pp. 575-579, 2011.
[J61] C. Laoudias, C. Psychalinos, “Universal Biquad Filter Topology Using Low-Voltage Current Mirrors”, in International Journal of Circuit Theory and Applications, vol. 40, no. 1, pp. 65–
75, 2012.
[J62] C. Kasimis, G. Souliotis, and C. Psychalinos, “Novel log-domain adaptive filter”, International Journal of Electronics, vol. 99, no. 2, pp. 197–209, 2012.
[J63] C. Kasimis, and C. Psychalinos, “1.2V BiCMOS Sinh-Domain filters”, Circuits Systems and Signal Processing, vol. 31, no. 4, pp 1257-1277, 2012.
[J64] C. Kasimis, C. Psychalinos, “Design of Sinh-Domain Filters Using Complementary Operators”, International Journal of Circuit Theory and Applications, vol. 40, no. 10, pp. 1019–1039, 2012.
[J65] G. Raikos, S. Vlassis, and C. Psychalinos, “0.5V bulk driven analog building blocks”, International Journal of Electronics and Communications, vol. 66, no. 11, pp. 920–927, 2012.
[J66] C. Laoudias, C. Psychalinos, and E. Stoumpou, “1.5 V Square-Root Domain Universal Biquad Filters”, International Journal of Circuit Theory and Applications, vol. 41, no. 3, pp. 307–
318, 2013.
[J67] C. Laoudias, and C. Psychalinos, “Ultra low-voltage low-power realization of non-linear energy operator for spike detection”, Journal of Low Power Electronics, vol. 9, no.1, pp. 45-49,
2013.
[J68] R. Arya, G. Souliotis, S. Vlassis, and C. Psychalinos, “A 0.5V 3rd-order tunable gm-C filter”, Radioengineering, vol. 22, no.1, pp. , 174-178, 2013.
[J69] S. Z. Iqbal, C. Psychalinos, and N. Parveen, “First-order allpass filter using multi-input OTA”, International Journal of Electronics, vol. 100, no. 10, pp. 1373-1382, 2013.
[J70] F. A. Khanday, C. Psychalinos, N. A. Shah, “Square-Root-Domain Realization of Single Cell Architecture of Complex TDCNN”, Circuits Systems and Signal Processing, vol. 32, pp. 959-
978, 2013.
[J71] C. Psychalinos, and C. Laoudias, “Low-voltage reduced complexity cells for MOS translinear loops”, Circuits Systems and Signal Processing Journal, vol. 32, no.5 , pp. 2445-2456, 2013.
[J72] K. Dev Sharma, K. Pal, and C. Psychalinos, “A Resistorless High Input Impedance First Order All-Pass Filter Using CCCIIs”, International Journal of Electrical, Computer, Energetic, Electronic and Communication Engineering, vol. 7, no.2, pp. 151-153, 2013.
[J73] P. Samiotis, and C. Psychalinos, “Low-Voltage Complex Filters Using Current Feedback Operational Amplifiers”, ISRN Electronics, DOI:10.1155/2013/915758, 2013.
[J74] C. Laoudias, and C. Psychalinos, “Comparative study of resistorless filters using Differential Voltage Current Controlled Current Feedback Operational Amplifiers and Differential Voltage Current Controlled Current Conveyors”, ISRN Electronics, DOI:10.1155/2013/910170, 2013.
[J75] A. C. Demartinos, C. Kasimis, C. Laoudias, and C. Psychalinos, “Companding realizations of the non-linear energy operator”, ISRN Biomedical Engineering,
DOI:10.1155/2013/750290, 2013.
[J76] C. Giagkoulovits, and C. Psychalinos, “0.5V cardiac sense amplifier realization using LogDomain filtering”, ISRN Biomedical Engineering, DOI:10.1155/2013/369850, 2013
[J77] M. Panagopoulou, and C. Psychalinos, F. Khanday, N, Shah, “Sinh-Domain multiphase
sinusoidal oscillator”, Microelectronics Journal, vol. 44, no. 9, pp. 834–839, 2013.
[J78] F. Khanday, E. Pilavaki, and C. Psychalinos, “Ultra low-voltage ultra low-power SinhDomain wavelet filer for electrocardiogram signal analysis”, Journal of Low Power Electronics,
vol. 9, no. 3, pp. 288-294, 2013.
[J79] G. Tsirimokou, C. Laoudias, and C. Psychalinos, “Tinnitus detector realization using Sinh-Domain circuits”, Journal of Low Power Electronics, vol. 9, no. 4, pp. 458-470, 2013.
[J80] F. Khanday, and C. Psychalinos, N. Shah, “Design of low-voltage Sinh-Domain n-th order multifunction FLF filter topology for EEG signal recognition”, Journal of Active and Passive Electronic Devices, vol. 8, no. 4, pp. 295-308, 2013.
[J81] F. Khateb, M. Kumngern, S. Vlassis, and C. Psychalinos, “Differential difference current conveyor using bulk-driven technique for ultra-low-voltage applications” Circuits Systems
and Signal Processing Journal , January 2014, vol. 33, no. 1, pp 159-176, 2014.
[J82] F. A. Khanday, C. Kasimis, C. Psychalinos, N. A. Shah, “Sinh-Domain Linear Transformation filters”, International Journal of Electronics, vol. 101, no. 2, pp. 241–254, 2014.
[J83] F. Kafe, and C. Psychalinos, “Realization of companding filters with large time-constants for biomedical applications”, Analog Integrated Circuits and Signal Processing, vol. 78, no. 1, pp 217-231, 2014.
[J84] F. A. Khanday, C. Psychalinos, and N. A. Shah, “Universal filters of arbitrary order and type employing square-root-domain technique”, International Journal of Electronics, vol. 101,
no. 7, pp. 894-918, 2014.
[J85] R. Arya, G. Souliotis, S. Vlassis, and C. Psychalinos, “A 0.5V tunable complex filter for Bluetooth and Zigbee using OTAs”, Analog Integrated Circuits and Signal Processing, vol. 79,
no.1, pp. 73-81, 2014.
[J86] C. Laoudias, and C. Psychalinos, “Differential Voltage Current Controlled Current Conveyor with low-voltage operation capability”, International Journal of Electronics, vol. 101,
no. 7, pp. 939-949, 2014.
[J87] C. Psychalinos, K. Pal, and F. A. Khanday, “Single MIMO-OTA and single grounded capacitor based first-order allpass filter design”, International Journal of Electronics,
DOI:10.1080/00207217.2014.894140, 2014.
[J88] A. C. Demartinos, C. Psychalinos, and F. Khateb, “Ultra-Low Voltage CMOS CurrentMode Four Quadrant Multiplier”, International Journal of Electronics, vol. 2, no. 4, pp. 224-
233, 2014.
[J89] V. Kolios, and C. Psychalinos, “Ultra-low voltage realization of the Tau-Cell and its application for filtering ECG signals”, Journal of Low-Power Electronics, vol. 10, no. 2, pp. 228-
235(8), 2014.
[J90] N. A. Kant, F. A. Khanday, and C. Psychalinos, “0.5V Sinh-Domain Design of Activation Functions and Neural Networks”, Journal of Low-Power Electronics, vol. 10, no, 2, pp. 201- 213, 2014.
[J91] F. Kafe, F. A. Khanday, and C. Psychalinos, “A 50mHz Sinh-Domain highpass filter for realizing an ECG signal acquisition system”, Circuits Systems and Signal Processing Journal, vol.
33, no. 12, pp. 3673-3696, 2014.
[J92] G. D. Skotis, F. A. Khanday, and C. Psychalinos, “Sinh-Domain complex integrators”, International Journal of Electronics, vol. 102, no. 7, pp. 1073-1090, 2014.
[J93] F. Kafe, and C. Psychalinos, “0.5V RMS-to-DC converter topologies suitable for implantable biomedical devices”, Journal of Low-Power Electronics, vol. 10, no.3, pp. 373-380, 2014.
[J94] G. Tsirimokou, and C. Psychalinos, “Realization of current-mirror filters with large timeconstants”, International Journal of Electronics and Communications (AEU), vol. 68, no. 12, pp. 1261–1264, 2014.
[J95] C. Kasimis, and C. Psychalinos, “Sinh-Domain Universal Biquad Filters”, Journal of Circuits, Systems, and Computers, vol. 23, no.9, 1450134 [18 pages], 2014.
[J96] G. Tsirimokou, and C. Psychalinos, “Ultra-low voltage fractional-order differentiator and integrator topologies: an application for handling noisy ECGs”, Analog Integrated Circuits and
Signal Processing Journal, vol. 81, no.2, pp. 393-405, 2014.
[J97] P. Bertsias, and C. Psychalinos, “Ultra-low voltage sixth-order lowpass filter for sensing the T wave signal in ECGs”, Journal of Low Power Electronics and Applications, vol. 4, no. 4, pp. 292-303, 2014.
[J98] I. Yaseen, N. A. Kant, F. A. Khanday, and C. Psychalinos, “Comparative Analysis of MGFETs and their Logic Implementations for Different Technology Nodes”, Journal of Active and Passive Electronic Devices, vol. 9, pp. 307-327, 2014.
[J99] G. Tsirimokou, C. Psychalinos, F. A. Khanday, and N. A. Shah, “0.5V Sinh-Domain Differentiator”, International Journal of Electronics, vol. 3, no. 1, pp. 34–44, 2015.
[J100] C. Psychalinos, K. Roumelioti, F. A. Khanday, and N. A. Shah, “1.2V Sinh-Domain Allpass Filter”, International Journal of Circuit Theory and Applications, vol. 43, no.1, pp.22–35, 2015.
[J101] F. Khateb, M. Kumngern, S. Vlassis, C. Psychalinos, T. Kulej, “Sub-volt fully balanced differential difference amplifier”, Journal of Circuits, Systems, and Computers, vol. 24, no.1,
1550005 [18 pages], 2015.
[J102] G. Tsirimokou, C. Laoudias, and C. Psychalinos, “0.5V Fractional-Order Companding Filters”, International Journal of Circuit Theory and Applications, vol. 43, no.9, pp. 1105-1126, 2015.
[J103] F. Khateb, S. Vlassis, M. Kumngern, C. Psychalinos, T. Kulej, R. Vrba, and L. Fujcik, “1V rectifier based on bulk-driven quasi-floating-gate differential difference amplifiers”, Circuits,
Systems, and Signal Processing Journal, vol. 34, no. 7, pp 2077-2089, 2015.
[J104] G. Tsirimokou and C. Psychalinos, “Ultra-Low Voltage Fractional-Order Circuits Using Current-Mirrors”, International Journal of Circuit Theory and Applications, vol. 44, no.1 pp. 109-126, 2016.
[J105] F. Khateb, A. Lahiri, C.Psychalinos, M. Kumngern, T. Kulej, “Digitally programmable lowvoltage highly linear transconductor based on promising CMOS structure of differential
difference current conveyor”, International Journal of Electronics and Communications (AEU), vol.
69, no. 7, pp. 1010–1017, 2015.
[J106] C. Psychalinos, G. Tsirimokou, and A. Elwakil, “Switched-Capacitor Fractional-Step Butterworth Filter Design”, Circuits, Systems, and Signal Processing, vol. 35, no.4, pp 1377–
1393, 2016.
[J107] K. Roumelioti, G. Tsirimokou, and C. Psychalinos, “Ultra-low voltage analog preprocessing stage for realizing the Pan-Tompkins algorithm”, Journal of Low-Power Electronics,
vol. 11, no. 3, pp. 308-315(8), 2015.
[J108] G. Tsirimokou, C. Psychalinos, and A. Elwakil, “Emulation of a Constant Phase Element Using Operational Transconductance Amplifiers”, Analog Integrated Circuits and Signal
Processing, vol. 85, no. 3, pp 413-423, 2015.
[J109] S. Minaei, and C. Psychalinos, “Two-quadrant fully integrable rms-to-dc converter for
handling low-frequency signals”, International Journal of Electronics and Communications (AEU),
vol. 69, no. 12, pp. 1897–1901, 2015.
[J110] G. Tsirimokou, C. Psychalinos, A. Elwakil, and A. Allagui, “Simple non-impedance based measuring technique for super-capacitors”, Electronics Letters, vol. 51, no. 21 pp. 1699–1701,
2015.
[J111] C. Psychalinos, A. Elwakil, B. Maundy, and A. Allagui, “Analysis and realization of a switched fractional-order-capacitor integrator”, International Journal of Circuit Theory and
Applications, vol. 44, no. 11, pp. 2035-2040, 2016.
[J112] D. Kubánek, F. Khateb, G. Tsirimokou, and C. Psychalinos, “Practical design and evaluation of fractional-order oscillator using differential voltage current conveyors”, Circuits Systems and Signal Processing Journal, vol. 35, no. 6, pp 2003–2016, 2016.
[J113] F. Khateb, D. Kubánek, G. Tsirimokou, and C. Psychalinos, “Fractional-order filters based on low-voltage DDCCs”, Microelectronics Journal, vol. 50, pp. 50-59, 2016.
[J114] C. Psychalinos, A. Elwakil, A. Radwan, K. Biswas, “Guest Editorial: Fractional-Order Circuits and Systems: Theory, Design, and Applications”, Circuits Systems and Signal Processing
Journal, DOI 10.1007/s00034-016-0285-8, 2016.
[J115] A. S. Elwakil, A. Allagui, B. J. Maundy, and C. Psychalinos, “A Low Frequency Oscillator Using a Super-Capacitor”, International Journal of Electronics and Communications (AEU), vol.70, no. 7, pp. 970-973, 2016.
[J116] C. Diamantopoulos, and C. Psychalinos, ” Mihalas-Niebur Model Implementation Using Sinh-Domain Integrators”, Analog Integrated Circuits and Signal Processing,, vol. 88, no.1, pp. 161-171, 2016.
[J117] F. A. Khanday, and C. Psychalinos, “Realization of Square-Root Domain integrators with large time-constant”, Indian Journal of Pure & Applied Physics, vol. 54, pp. 321-326, May 2016.
[J118] G. Tsirimokou, C. Psychalinos, A. S. Elwakil, and K. N.Salama, “Experimental Verification of on Chip CMOS Fractional-Order Capacitor Emulators”, IET Electronics Letters , vol. 52, no. 15, pp. 1298–1300, 2016.
[J119] G. Tsirimokou, C. Psychalinos, T. Freeborn, and A. Elwakil, “Emulation of current excited fractional-order capacitors and inductors using OTA topologies”, Microelectronics
Journal, vol. 55, pp. 70–81, 2016.
[J120] G. Tsirimokou, C. Psychalinos, and A. Elwakil, “Fractional-Order Electronically Controlled Generalized Filters”, International Journal of Circuit Theory and Applications, vol. 45,
no. 5, pp. 595–612, 2017.
[J121] I. N. Beigh, F. A. Khanday, and C. Psychalinos, “Log-Domain Implementation of QRS Detection System Using the Pan-Tompkins Algorithm with Fractional-Order Differentiator for Improved Noise Rejection”, Journal of Low-Power Electronics, vol. 12, no.4, pp. 352-360, 2016.
[J122] G. Tsirimokou, S. Koumousi, and C. Psychalinos, “Design of Fractional-Order Filters Using Current Feedback Operational Amplifiers», Journal of Engineering Science and Technology Review, vol. 9, no.4, pp. 77-81, 2016.
[J123] I. Dimeas, G. Tsirimokou, C. Psychalinos, and A. Elwakil, “Experimental Verification of Fractional-Order Filters Using a Reconfigurable Fractional-Order Impedance Emulator”
Journal of Circuits, Systems and Computers, vol. 26, no. 9 (2017) 1750142 (23 pages).
[J124] G. Tsirimokou, C. Psychalinos, A. Elwakil, and K. Salama, “Experimental Behavior Evaluation of Series and Parallel Connected Constant Phase Elements”, International Journal
of Electronics and Communications (AEU), vol. 74, pp. 5-12, 2017.
[J125] A. Elwakil, B. Maundy, and C. Psychalinos, “On the Pinched Hysteresis Behavior in a State-Controlled Resistor”, International Journal of Electronics and Communications (AEU), vol.
74, pp. 171-175, 2017.
[J126] I. Dimeas, I. Petras, and C. Psychalinos, “New analog implementation technique for fractional-order controller: A DC motor control”, International Journal of Electronics and
Communications (AEU), vol. 78, pp. 192-200, 2017.
[J127] G. Tsirimokou, C. Psychalinos, A. Elwakil, and K. Salama, “Electronically Tunable Fully Integrated Fractional-Order Resonator”, IEEE Transactions on Circuits and Systems II, vol. 65, no.2, pp. 16-170, 2018.
[J128] I. N. Beigh, F. A. Khanday, and C. Psychalinos, “0.5V Log-Domain Realization of Tinnitus Detection System”, Indian Journal of Pure & Applied Physics (IJPAP), vol. 55, pp. 595-603, 2017.
[J129] C. Vastarouchas, G. Tsirimokou, T. J. Freeborn, and C. Psychalinos, “Emulation of an electrical-analogue of a fractional-order human respiratory mechanical impedance model
using OTA topologies,” International Journal of Electronics and Communications (AEU), vol. 78, pp. 201-208, 2017.
[J130] P. Bertsias, F. Khateb, D. Kubanek, F. A. Khanday, and C. Psychalinos, “Capacitorless Digitally Programmable Fractional-Order Filters”, International Journal of Electronics and
Communications (AEU), vol. 78, pp. 228-237, 2017.
[J131] A. M. AbdelAty, A. Radwan, A. Elwakil, and C. Psychalinos, “Transient and steady state response of a fractional-order dynamic PV model under different loads”, Journal of Circuits,
Systems and Computers, vol. 27, 1850023 (2018) [25 pages], 2018.
[J132] R. Sotner, J. Jerabek, J. Petrzela, O. Domanskya, G.Tsirimokou, and C. Psychalinos, “Synthesis and Design of Constant Phase Elements Based on the Multiplication of Electronically Controllable Bilinear Immittances in Practice”, International Journal of Electronics and Communications (AEU), vol. 78, pp. 98–113, 2017.
[J133] P. Bertsias, C. Psychalinos, A. Elwakil, B. Maundy, “Current-Mode Capacitorless Integrators and Differentiators for Implementing Emulators of Fractional-Order Elements”, International Journal of Electronics and Communications (AEU), vol. 80, pp. 94-103, 2017.
[J134] B. Maundy. A. Elwakil, C. Psychalinos, “Realization of all positive pinched hysteresis loops”, Complexity, Volume 2017, Article ID 7863095, 15 pages, 2017.
[J135] N. A. Kant, M. R. Dar, F. A. Khanday, and C. Psychalinos, “Ultra-Low-Voltage Integrable Electronic Realization of Integer and Fractional-Order Liao’s Chaotic Delayed Neuron Model”, Circuits Systems and Signal Processing Journal, vol. 36, no. 12, pp 4844–4868, Dec. 2017.
[J136] P. Bertsias, C. Psychalinos, A. Radwan, and A. Elwakil, “High-Frequency Capacitorless Fractional-Order CPE and FI Emulator”, Circuits Systems and Signal Processing Journal, vol. 37, no. 7, pp 2694–2713, 2018.
[J137] C. Vastarouchas, G. Tsirimokou, and C. Psychalinos, “Extraction of Cole-Cole model parameters through low-frequency measurements”, International Journal of Electronics and
Communications (AEU), vol.84, pp. 355-358., 2018.
[J138] G. Tsirimokou, A. Kartci, J. Koton, N. Herencsar, and C. Psychalinos, “Comparative Study of Discrete Component Realizations of Fractional-Order Capacitor and Inductor
Active Emulators”, Journal of Circuits Systems and Computers, 2017.
[J139] M. R. Dar, F. A. Khanday, and C. Psychalinos, “Multiphase Fractional-Order Sinusoidal Oscillator Design Using CFOA”, International Journal of Advance Research in Science and Engineering (IJARSE), vol. 6, no. 10, pp. 926-934, 2017.
[J140] B. J. Maundy, A. S. Elwakil, and C. Psychalinos, “Simple MOS-based circuit designed to show pinched hysteresis behavior, International Journal of Circuit Theory and Publications, vol. 46, pp. 1123– 1128, 2018.
[J141] A. M. AbdelAty, A. S. Elwakil, A. G. Radwan, C. Psychalinos, and B. J. Maundy, “Approximation of the Fractional-Order Laplacian s” as a Weighted Sum of First-Order
High-Pass Filters”, IEEE Transactions on Circuits and Systems-II, vol. 65, no. 8, pp. 1114-1118, 2018.
[J142] S. Kapoulea, C. Psychalinos, and A. Elwakil, “Minimization of Spread of Time-Constants and Scaling Factors in Fractional-Order Differentiator and Integrator Realizations”,
Circuits. Systems and Signal Processing, vol. 37, no. 12, pp 5647–5663, 2018.
[J143] C. Psychalinos, C. Kasimis, and F. Khateb, “Multiple-Input Single-Output Universal Biquad Filter Using Single Output Operational Transconductance Amplifiers”, International
Journal of Electronics and Communications (AEU), vol. 93, pp. 360-367, 2018.
[J144] J. Koton, D. Kubanek, N. Herencsar, J. Dvorak, and C. Psychalinos, “Designing constant phase elements of complement order”, Analog Integrated Circuits and Signal Processing, vol. 97, no. 1, pp. 107-114, 2018.
[J145] F. A. Khanday, M. R. Dar, N. A. Kant, J. L. Rossello, and C. Psychalinos, “0.65V Integrable Electronic Realization of Integer- and Fractional-order Hindmarsh-Rose (HR)
Neuron Model using Companding Technique”, IET Circuits, Devices & Systems, vo. 12, pp. 696-706, 2018.
[J146] C.Vastarouchas, C.Psychalinos, A.S.Elwakil, A.A.Al-Ali, “Novel Two-Measurements-Only Cole-Cole Bio-Impedance Parameters Extraction Technique”, Measurement, vol. 131, pp.
394–399, 2019.
[J147] O. Domansky, R. Sotner, L. Langhammer, J. Jerabek, C. Psychalinos, and G. Tsirimokou, “Practical Design of Constant Phase Elements and Their Implementation in Fractional-Order PID Regulators Using CMOS Voltage Differencing Current Conveyors”, Circuits Systems and Signal Processing, vol. 38, 1520–1546, 2019.
[J148] S. Kapoulea, C. Psychalinos, and A. Elwakil, “Single active element implementation of fractional-order differentiators and integrators”, International Journal of Electronics and
Communications (AEUE), vol. 97, pp. 6-15, 2018.
[J149] F. A. Khanday, N. A. Kant, M. R. Dar, T. Z. A. Zulkifli, and C. Psychalinos, “LowVoltage Low-Power Integrable CMOS Circuit Implementation of Integer- and Fractionalorder FitzHugh-Nagumo Neuron Model”, IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, vol. 30, no. 7, pp. 2108-2122, 2019.
[J150] F. Khateb, T. Kulej, M. Kumngern, and C. Psychalinos, “Multiple-Input Bulk-Driven MOS Transistor for Low-Voltage Low-Frequency Applications”, Circuits, Systems, and Signal
Processing, vol.38, no. 6, pp 2829–2845, 2019.
[J151] Z. Shaha, M. Kathjoo, F. A. Khanday, K. Biswas, and C. Psychalinos, “A Survey of Single and Multi-Component Fractional-Order Elements (FOEs) and their Applications”,
Microelectronics Journal, vol. 84, pp. 9-25, 2019.
[J152] P. Bertsias, C. Psychalinos, A. S. Elwakil, L. Safari. S. Minaei, “Design and Application Examples of CMOS Fractional-Order Differentiators and Integrators”, Microelectronics Journal, vol. 83, pp. 155-167, 2019.
[J153] P. Bertsias, C. Psychalinos, B. Maundy, A. S. Elwakil, and A. Radwan, “Partial Fraction Expansion Based Realizations of Fractional-Order Differentiators and Integrators Using
Active Filters”, International Journal of Circuit Theory and Applications, vol 47, no.4, pp.513-531,April 2019.
[J154] S. Kapoulea, C. Psychalinos, A. S. Elwakil, A.G. Radwan, “One-terminal electronically controlled fractional-order capacitor and inductor emulator”, International Journal of
Electronics and Communications (AEUE), vol. 103, pp. 32-45, 2019.
[J155] B. Maundy, A. S. Elwakil, and C. Psychalinos, “Correlation Between the Theory of Lissajous Figures and the Generation of Pinched Hysteresis Loops in Nonlinear Circuits”,
IEEE Transactions on Circuits and Systems-I: Regular papers, vol. 66, no.7, pp. 2606 – 2614, July 2019.
[J156] D Yousri, A. M. AbdelAty, A. G. Radwan, A.S. Elwakil, and C. Psychalinos, “Comprehensive comparison based on meta-heuristic algorithms for approximation of the fractional-order Laplacian sα as a weighted sum of first-order high-pass filters”, Microelectronics Journal, vol. 87, pp. 110-120, 2019.
[J157] S. Kapoulea, C. Psychalinos, and A. S. Elwakil, “Realizations of Simple Fractional-Order Capacitor Emulators with Electronically-Tunable Capacitance”, Integration, the VLSI
Journal (Elsevier), vol. 69, pp. 225–233, 2019.
[J158] P. Bertsias, C. Psychalinos, A. S. Elwakil, and K. Biswas, “Single transistor fractionalorder filter using a multi-walled carbon nanotube device”, Analog Integrated Circuits and
Signal Processing Journal, vol. 100, no. 1, pp 215–219, 2019.
[J159] P. Bertsias, C. Psychalinos, A. S. Elwakil, and A. G. Radwan, “Low-Voltage and LowPower Fractional-Order Parallel Tunable Resonator”, Microelectronics Journal, vol. 88,
pp.108-116, 2019.
[J160] F. Khateb, T. Kulej, M. Kumngern, and C. Psychalinos, “A compact power-efficient 0.5 V fully differential difference amplifier”, International Journal of Electronics and
Communications (AEUE), vol. 105, pp. 71-77, 2019.
[J161] F. Khateb, M. Kumngern, T. Kulej, and C. Psychalinos, “0.5V universal filter based on multiple-input FDDAs”, Circuits, Systems, and Signal Processing Journal, vol. 38, no. 12, pp
5896–5907, 2019.
[J162] F. A. Khanday, M, R. Dar, N. A. Kant, T. Zulkifli, and C. Psychalinos, “Ultra-Low Voltage integrable electronic implementation of delayed Inertial neural networks for
complex dynamical behavior using multiple activation functions”, Neural Computing and Applications Journal, vol. 32(12), 8297-8314, 2020.
[J163] C. Psychalinos, A. S. Elwakil, B. Maundy, and A. G. Radwan, “Editorial note: Special Issue on the Design and implementation of fractional-order circuits and systems in realworld applications”, Microelectronics Journal, vol. 90, pp. 154–155, 2019.
[J164] K. Baxevanaki, S. Kapoulea, C. Psychalinos, and A. S. Elwakil, “Electronically Tunable Fractional-Order Highpass Filter for Phantom Electroencephalographic System Model
Implementation”, International Journal of Electronics and Communications (AEUE), vol. 110, 152850, 2019.
[J165] S. Kapoulea, G. Tsirimokou, C. Psychalinos, and A. S. Elwakil, “Generalized Fully Adjustable Structure for Emulating Fractional-Order Capacitors and Inductors of Orders less than Two”, Circuits, Systems and Signal Processing, vol 39, no. 4, 1797-1814, 2020.
[J166] S. Majzoub, A.S. Elwakil, C. Psychalinos, and B. Maundy, “On the Mechanism of Creating Pinched Hysteresis Loops using a Commercial Memristor Device”, International Journal of
Electronics and Communications (AEUE), vol. 111, 152923, Nov. 2019.
[J167] P. Bertsias, M. Mohsen, L. Said, A. Elwakil, C. Psychalinos, and A. Radwan, “Design and Implementation of an Optimized Artificial Human Eardrum Model”, Circuits, Systems and
Signal Processing, 39, pp. 3219–3233, 2020.
[J168] P. Bertsias, C. Psychalinos, A.S Elwakil, and B. Maundy, “Minimum MOS Transistor Count Fractional-Order Voltage-Mode and Current-Mode Filters”, MDPI Technologies, 7, 85, 2019.
[J169] S. Kapoulea, V. Bizonis, P. Bertsias, C. Psychalinos, A. Elwakil, and I. Petráš, “Reduced Active Components Count Electronically Adjustable Fractional-Order Controllers: Two
Design Examples”, MDPI Electronics, 9(1), 63, 2020.
[J170] M. Fouda, A. Allagui, A. Elwakil, S. Das, C. Psychalinos, and A. Radwan, “Nonlinear charge-voltage relationship in constant phase element”, International Journal of Electronics and
Communications (AEUE), vol. 117, 153104, 2020.
[J171] C. Psychalinos, S. Minaei, L. Safari, “Ultra Low-Power Electronically Tunable CurrentMode Instrumentation Amplifier for Biomedical Applications”, International Journal of
Electronics and Communications (AEUE), vol. 117, 153120, 2020.
[J172] S. Kapoulea, G. Tsirimokou, C. Psychalinos, and A. S. Elwakil, “Employment of the Padé Approximation for Implementing Fractional-Order Lead/Lag Compensators”, International
Journal of Electronics and Communications (AEUE), vol. 120, 153203, 2020.
[J173] E. Kaskouta, S. Kapoulea, C. Psychalinos, and A.S. Elwakil, “Implementation of a Fractional-Order Electronically Reconfigurable Lung Impedance Emulator of the Human Respiratory Tree”, Journal of Low Power Electronics and Applications, 10(2), 18, 2020.
[J174] L. Said, O. Ahmed, H. Yassin, C. Psychalinos, and A. G. Radwan, “Implementation and Analysis of Tunable Fractional-Order Band-pass Filter of order 2α”, International Journal of
Electronics and Communications (AEUE), vol. 124, 153343, 2020.
[J175] S. Kapoulea, C. Psychalinos, and A. S. Elwakil, “Double Exponent Fractional-Order Filters: Approximation Methods and Realization”, Circuits Systems and Signal Processing Journal,
40, 993–1004, 2021.
[J176] S. Kapoulea, C. Psychalinos, A. S. Elwakil, “Realization of Cole-Davidson functionbased impedance models: Application on Plant Tissues”, Fractal and Fractional Journal, vol. 4, 54, 2020.
[J177] S. Kapoulea, C. Psychalinos, and A. S. Elwakil, “Power law filters: A new class of fractional-order filters without a fractional-order Laplacian operator”, International Journal of
Electronics and Communications (AEUE), vol. 129, 1535372020, 2021.
[J178] S. Kapoulea, C. Psychalinos, and A. S. Elwakil, “Passive Approximations of DoubleExponent Fractional-Order Impedance Functions”, International Journal of Circuit Theory and
Applications, vol. 49, no. 5, pp. 1274-1284, 2021.
[J179] A. S. Elwakil, A. Allagui, and C. Psychalinos, “On the equivalent impedance of self-similar ladder networks”, IEEE Transactions on Circuits and Systems-II: Express Briefs, vol. 68, no. 7, pp. 2685-2689, 2021.
[J180] A. Allagui, A. S. Elwakil, and C. Psychalinos, “Decoupling the magnitude and phase in a constant phase element”, Journal of Electroanalytical Chemistry, Volume 888, 115153, 2021.
[J181] M. Kumngern, F. Khateb, T. Kulej and C. Psychalinos, “Multiple-Input Universal Filter and Quadrature Oscillator Using Multiple-Input Operational Transconductance Amplifiers,” IEEE Access, vol. 9, pp. 56253-56263, 2021.
[J182] S. Kapoulea, C. Psychalinos, A. S. Elwakil, and H. HosseinNia, “Realizations of Fractional-Order PID Loop-Shaping Controller for Mechatronic Applications”, Integration,
Volume 80, pp. 5-12, 2021.
[J183] S. Kapoulea, C. Psychalinos, and A. S. Elwakil “Simple Implementations of FractionalOrder Driving-Point Impedances: Application to Biological Tissue Models”, International Journal of Electronics and Communications (AEUE), vol.137, 153784, 2021.
[J184] E. Memlikai, S. Kapoulea, C. Psychalinos, J. Baranowski, W. Bauer, A. Tutaj, and P. Piątek, “Design of Fractional-Order Lead Compensator for a Car Suspension System Based on
Curve-Fitting Approximation”, Fractal & Fractional, vol. 5, no. 2: 46, 2021.
[J185] S. Kapoulea, C. Psychalinos, A. S. Elwakil, and A. A. Abdulwadood, “Novel DoubleDispersion Models Based on Power-Law Filters”, Circuits Systems and Signal Processing, vol. 40(11), 5799-5812, 2021.
[J186] S. Kapoulea, C. Psychalinos, A. S. Elwakil, and M. S. Tavazoei, “Power-Law Compensator Design for Plants with Uncertainties: Experimental Verification”, MDPI Electronics, 10(11),
1305, 2021.
[J187] R. Malatesta, S. Kapoulea, C. Psychalinos, and A. S. Elwakil, ” Design of Low-Voltage FO-[PD] Controller for Motion Systems”, Journal of Low-Power Electronics and Applications,
11(2), 26, 2021.
[J188] O. Sladok, J. Koton, D. Kubanek, J. Dvorak, and C. Psychalinos, “Pseudo-differential (2+α)-order Butterworth frequency filter”, IEEE Access, vol. 9, pp. 92178-92188, 2021.
[J189] A. Yesil, S. Minaei, and C. Psychalinos, “±0.45 V CMOS second-generation voltage conveyor based on super source follower”, Circuits Systems and Signal Processing Journal, vol.
41, no. 4, pp. 1819-1833, 2022.
[J190] S. Kapoulea, A. Yesil, C. Psychalinos, S. Minaei, A. S. Elwakil, and P. Bertsias, “FractionalOrder and Power-Law Shelving Filters: Analysis and Design Examples,” IEEE Access, vol.
9, pp. 145977-145987, Oct. 2021.
[J191] S. Kapoulea, C. Psychalinos, and A. S. Elwakil, “FPAA-Based Realization of Filters with Fractional Laplacians of Different Orders”, MDPI Fractal & Fractional, vol. 5, no. 4:218, 2021.
[J192] E. Tsouvalas, S. Kapoulea, C. Psychalinos, A. S. Elwakil, and D. Jurišić, “Electronically Controlled Power-Law Filters Realizations”, MDPI Fractal & Fractional, vol. 6, no.2: 111, 2022.
[J193] S. Kapoulea, C. Psychalinos, and A. S. Elwakil, “Versatile Field-Programmable Analog Array Realizations of Power-Law Filters”, MDPI Electronics, vol. 11, no. 5: 692, 2022.
[J194] A. Elwakil, S. Kapoulea, C. Psychalinos, and A. Allagui, “Generalizing the Warburg Impedance to a Warburg Impedance Matrix”, International Journal of Electronics and Communications (AEUE), 154202, 2022, https://doi.org/10.1016/j.aeue.2022.154202.
[J195] C. Psychalinos, S. Minaei, and A. Yesil, “First-Order Inverse Filters: Implementations Using a Single Voltage Conveyor and Potential Applications”, International Journal of Circuit
Theory and Applications, 2022. https://doi.org/10.1002/cta.3346
[J196] A.S. Elwakil, B.J. Maundy, C. Psychalinos, M.B. Elamien, “Synthesis of resonance-based common-gate fully differential band-pass filters”, Integration, the VLSI Journal (2022), doi:
https://doi.org/10.1016/j.vlsi.2022.06.002.
[J197] A. S. Elwakil, C. Psychalinos, B. Maundy, and A. Allagui, “On the possible realization of a complex-order capacitive impedance and its applications”, International Journal of Circuit
Theory and Applications, 2022; 1- 8. doi:10.1002/cta.3396.
[J198] G. Tsirimokou, S. Kapoulea, C. Psychalinos, and A. S. Elwakil, “Approximation and realization of power-law all-pass filters”, International Journal of Electronics and Communications (AEUE), vol. 155, 154341, 2022, https://doi.org/10.1016/j.aeue.2022.154341.

Proceedings in International Conferences
[C1] C. Psychalinos, I. Haritantis, “Third order SC building blocks for simulating LC ladder prototypes”, Proceedings International AMSE Conference, “Modeling and Simulation”, Constantinoupolis, vol.2B, pp.103-110, 1988.
[C2] C. Psychalinos, I. Haritantis, “Fully parasitics insensitive Leapfrog-type and biquad SC filters”, Proceedings of European Conference on Circuit Theory and Design (ECCTD), Denmark,
pp.968-977, 1991.
[C3] C. Psychalinos, I. Haritantis, T. Deliyannis, “Fundamental principles of SC circuit design”, Proceedings of 1st -General Conference of the Balkan Physical Union, (BPU), Thessaloniki, pp.561- 563, 1991.
[C4] C. Psychalinos, “Switched current circuits with reduced effect of transistor mismatches”, Proceedings of 2nd IMACS International Conference on Circuits Systems and Computers, Hellenic Naval Academy, Piraeus, Greece, pp.307-309, 1998.
[C5] C. Psychalinos, S. Vlassis,” A signal flow graph based design method for square-root domain circuits”, in Proc. of IEEE International Symposium on Circuits and Systems( ISCAS),
pp.209-212, Phoenix, USA, 2002.
[C6] S. Vlassis, C. Psychalinos, “A square-root domain differentiator” in Proc. of IEEE International Symposium on Circuits and Systems ISCAS, pp.217-220, Phoenix, USA, 2002.
[C7] N. Kontogiannopoulos, C. Psychalinos, “Switched-Current two-port parallel adaptor configurations for simulating microwave prototypes”, Proceedings of European Conference on
Circuit Theory and Design (ECCTD), Krakow, Poland, pp. 329-332, 2003.
[C8] R. Oiza, C. Psychalinos, “Compensation non-idealities in log-domain filters implemented using E cells with NPN transistor”, Proceedings of IEEE Mediterranean Electrotechnical Conference (MELECON), Dubrovnic, Croatia, pp.127-130, 2004.
[C9] C. Psychalinos, “Improved Building Blocks for Log-Domain Linear Transformation Filters” Proceedings of IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS), 2006 pp.1535-1538, Kos, Greece, 2006.
[C10] S. Koumoulidou, C. Psychalinos, “Current-mode wave filters realized with CCIIs”, Proceedings of Conference on Design of Circuits and Integrated Systems (DCIS) 2006, pp.11-14,
Barcelona, Spain, 2006.
[C11] C. Koliopoulos, C. Psychalinos, “A comparative study of the performance of the flipped voltage follower based low-voltage current mirrors”, IEEE International Symposium on Signals,
Circuits, and Systems (ISSCS), pp. 57-60, Iasi, Romania, July 2007.
[C12] C. Kasimis, G. Souliotis, C. Psychalinos, “OTA based frequency tuning system”, International Conference on Electronics, Circuits and Systems (ICECS), Marrakech, Morocco, pp.
657-660, Dec. 2007.
[C13] C. Laoudias, C. Psychalinos, “Low-voltage CMOS current-mode filters using current mirrors: two alternative approaches”, Proceedings of IEEE Mediterranean Electrotechnical
Conference (MELECON), Dubrovnic, Croatia, pp.435-440, May 2008.
[C14] C. Laoudias, C. Psychalinos, “Single input multiple output universal biquad using current mirrors”, Proceedings of IEEE International Conference on Electronics Circuits and Systems (ICECS), Malta, pp.1026-1029, Sept. 2008.
[C15] C. Laoudias, C. Psychalinos, “A low-voltage current-mode single input multiple output universal biquad filter”, Proceedings of IEEE Conference on Very Large Scale Integration System on Chip (VLSI SoC), Rhodes, pp.497-500, Oct. 2008.
[C16] G. Skotis, C. Psychalinos, “Mutliphase Sinusoidal Oscillators Using Current Feedback operational amplifiers”, Proceedings of IEEE International Conference on Microelectronics (ICM), Marrakech Morocco, pp.86-89, Dec. 2009.
[C17] C. Laoudias, C. Psychalinos, “Multiple input multiple output current-mode universal biquad filters”, Proceedings of IEEE Mediterranean Electrotechnical Conference (MELECON),
Valetta, Malta, pp. 296-299, April 2010.
[C18] C. Laoudias, C. Psychalinos, “Low-Voltage Bluetooth/ZigBee Complex Filter Using Current Mirrors”, Proceedings of IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS),
Paris, pp.1268-1271, May 2010.
[C19] F. Kafe, C. Psychalinos, “Differential Voltage Class-AB Current Controlled Current Conveyor”, Proceedings of 17th IEEE International Conference on Electronics, Circuits, and
Systems (ICECS), Athens, pp.463-466, Dec. 2010.
[C20] V. Kolios, C. Psychalinos, “Design of low-voltage log-domain filters with maximized dynamic range”, Proceedings of 17th IEEE International Conference on Electronics, Circuits, and
Systems (ICECS), Athens, pp.459-462, Dec. 2010.
[C21] C. Laoudias, C. Beis, and C. Psychalinos, “0.5V Wavelet Filters Using Current Mirrors”, Proceedings of IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS), Rio de Janeiro, pp.1443-1446, May 2011.
[C22] E. Pilavaki, and C. Psychalinos, “Analog cochlear implant using sinh-domain filters”, European Conference on Circuit Theory and Design (ECCTD), pp.261-264, Aug. 2011.
[C23] C. Diamantopoulos, and C. Psychalinos, “CCCII with Electronically Controlled Current Gain and Reduced Supply Voltage Requirement”, Proceedings of IEEE Mediterranean
Electrotechnical Conference (MELECON), Medina Yasmine Hammamet, Tunisia, pp. 836-839, March 2012.
[C24] G. Tsirimokou, C. Psychalinos, and A. Elwakil, “”Digitally Programmed Fractional-Order Chebyshev Filters Realizations Using Current-Mirrors””, Proceedings of IEEE International
Symposium on Circuits and Systems (ISCAS), Lisbon, Portugal, pp. 2337-2340, May 2015.
[C25] I. Dimeas, G. Tsirimokou, C. Psychalinos, A. Elwakil, “Realization of Fractional-Order Capacitor and Inductor Emulators Using Current Feedback Operational Amplifiers”, Proceedings of International Symposium on Nonlinear Theory and its Applications (NOLTA2015),Hong Kong, China, pp. 237-240, Dec. 2015.
[C26] G. Tsirimokou, C. Psychalinos, and A. Elwakil, “Switched-Current Fractional-Order Filter Designs”, Proceedings of IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS),
Montreal, Canada, pp. 682-685, May 2016.
[C27] M. Rafiq Dar, Nasir A. Kant, F.A. Khanday, G. Tsirimokou, C. Psychalinos, ” Design of Fractional-Order Multiphase Sinusoidal Oscillators”, 3rd International Conference on Electrical,
Electronics, Engineering Trends, Communication, Optimization and Sciences (EEECOS), Tadepalligudem, West Godavari District, Andhra Pradesh, India , pp. 78-82, June 2016.
[C28] M. R. Dar, N. Kant, F. A. Khanday, C. Psychalinos, “Fractional-Order Filter Design for Ultra-Low Frequency Applications”, IEEE International Conference on Recent Trends in
Electronics, Information & Communication Technology (RTEICT), Bangalore, India, pp. 1727-1730, May 2016.
[C29] N. Kant, M. R. Dar, F. A. Khanday, C. Psychalinos, ” Analog Implementation of TDCNN Single-Cell Architecture using Sinh-Domain Companding Technique”, IEEE International Conference on Recent Trends in Electronics, Information & Communication Technology (RTEICT), Bangalore, India, pp. 652-657, May 2016.
[C30] I. Dimeas, G. Tsirimokou, C. Psychalinos, A. Elwakil, “Experimental Verification of Filters Using Fractional-Order Capacitor and Inductor Emulators”, 39th International
Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP), Vienna, Austria, pp. 559-562, June 2016.
[C31] A. M. AbdelAty, A. G. Radwan, A. S. Elwakil, and C. Psychalinos, “A fractional-order dynamic PV model”, 39th International Conference on Telecommunications and Signal Processing
(TSP), Vienna, Austria, pp. 607-610, June 2016.
[C32] C. Vastarouchas, S. Kapoulea, and C. Psychalinos, “ECG Signal Acquisition for the PanTompkins Algorithm Using Current-Mirror Filters”, IEEE International Conference on Electronics Circuits and Systems (ICECS), Monte Carlo, Monaco, pp. 317-320, 2016.
[C33] T.J. Freeborn, A.S. Elwakil, and C. Psychalinos, “Analysis of a Rectifier Circuit Realized with a Fractional-Order Capacitor”, Proceedings of the 28th International Conference on
Microelectronics (ICM), Cairo, Egypt, pp. 33-36, Dec. 2016.
[C34] M. Rafiq Dar, Nasir A. Kant, F. A. Khanday, and C. Psychalinos, “Log-Domain Realization of Fractional-Order Nonlinear Energy Operator (FNEO)”, IEEE International Conference on Electrical, Computer and Communication Technologies (ICECCT), 2017.
[C35] G. Tsirimokou, A. Kartci, J. Koton, N. Herencsar, and C. Psychalinos, “Comparative Study of Fractional-Order Differentiators and Integrators”, 40th International Conference on
Telecommunications and Signal Processing (TSP), Barcelona, Spain, pp. 714-717, July 2017.
[C36] G. Tsirimokou, R. Sotner, J. Jerabek, J. Koton, and C. Psychalinos, “Programmable Analog Array of Fractional-Order Filters with CFOAs”, 40th International Conference on
Telecommunications and Signal Processing (TSP), Barcelona, Spain, pp. 706-709, July 2017.
[C37] A. Elwakil, G. Tsirimokou, C. Psychalinos, and B. Maundy, “Analysis and Experimental Verification of a Fractional-Order Hartley Oscillator”, European Conference on Circuit Theory
and Design (ECCTD), Catania, Italy, 2017, DOI: 10.1109/ECCTD.2017.8093312.
[C38] I. Dimeas, C. Psychalinos, A. Elwakil, and A.Tepljakov, “OTA-C Realization of PI Brake and Throttle Controllers for Autonomous Vehicles”, European Conference on Circuit Theory
and Design (ECCTD), Catania, Italy, 2017, DOI: 10.1109/ECCTD.2017.8093229.
[C39] C. Vastarouchas, G. Tsirimokou, T. Freeborn, C. Psychalinos, and A. Elwakil, “Design of a Wood Tissue Impedance Emulator in Monolithic Form”, European Conference on Circuit
Theory and Design (ECCTD), Catania, Italy, 2017, DOI: 10.1109/ECCTD.2017.8093305.
[C40] N. Herencsar, A. Kartci, J. Koton, G. Tsirimokou and C. Psychalinos, “Voltage GainControlled Third-Generation Current Conveyor and its All-Pass Filter Verification”, European Conference on Circuit Theory and Design (ECCTD), Catania, Italy, 2017, DOI: 10.1109/ECCTD.2017.8093273.
[C41] A. Kartci, N. Herencsar, J. Koton, and C. Psychalinos, “Compact MOS-RC VoltageMode Fractional-Order Oscillator Design”, European Conference on Circuit Theory and Design
(ECCTD), Catania, Italy, 2017, DOI: 10.1109/ECCTD.2017.8093281.
[C42] A. Kartci, N. Herencsar, J. Koton, L. Brancik, G. Tsirimokou, and C. Psychalinos, “Fractional-Order Oscillator Design Using Unity-Gain Voltage Buffers and OTAs”, 60th
IEEE International Midwest Symposium on Circuits and Systems (MWSCAS), Boston, MA, USA, pp. 555-558, August 2017.
[C43] C. Volos, I. Stouboulos, I. Kyprianidis, V.-T. Pham, J.M. Munoz-Pacheco, and C.Psychalinos, “Circuit Realization of a Fractional-Order Chaotic Jerk System”, 6th International Conference on Modern Circuits and Systems Technologies (MOCAST), Thessaloniki, Greece, May 2017, DOI: 10.1109/MOCAST.2017.7937627.
[C44] M. R. Dar, F. A. Khanday, and C. Psychalinos, “Multiphase Fractional-Order Sinusoidal Oscillator Design Using CFOA”, 9th-International Conference on Science Technology and
Management (ICSTM), New Delhi, India, pp. 247-255, October 2017.
[C45] J. Koton, N. Herencsar, D. Kubanec, and C. Psychalinos, “Fractional-Order Elements of Complement Order”, 10th-International Conference on Electrical and Electronics Engineering
(ELECO) , Bursa, Turkey, pp.1212-1215, Nov.2017, INSPEC Accession Number: 17523491.
[C46] C. Vastarouchas, and C. Psychalinos, “Biomedical and biological applications of fractional-order circuits”, 2017 Panhellenic Conference on Electronics and Telecommunications
(PACET), Xanthi, Greece, Greece, Nov. 2017, DOI: 10.1109/PACET.2017.8259963.
[C47] P. Bertsias, and C. Psychalinos, “Capacitorless fractional-order filters and capacitor/inductor emulators”, 2017 Panhellenic Conference on Electronics and Telecommunications
(PACET), Xanthi, Greece, Greece, Nov. 2017, DOI: 10.1109/PACET.2017.8259965.
[C48] P. Bertsias, L. Safari, S. Minaei, A. Elwakil, and C. Psychalinos, “Fractional-Order Differentiators and Integrators with Reduced Circuit Complexity”, Proceedings of IEEE
International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS), Firenze, Italy, May 2018, DOI: 10.1109/ISCAS.2018.8351452.
[C49] P. Bertsias, and C. Psychalinos, “Differentiator Based Fractional-Order High-Pass Filter Designs”, Proceedings of International Conference on Modern Circuits and Systems Technologies (MOCAST), Thessaloniki, Greece, May 2018, DOI: 10.1109/MOCAST.2018.8376652.
[C50] C. Vastarouchas, C. Psychalinos, and A. Elwakil, “Fractional-Order Model of a Commercial Ear Simulator”, Proceedings of IEEE International Symposium on Circuits and Systems
(ISCAS), Firenze, Italy, May 2018, doi: 10.1109/ISCAS.2018.8351400.
[C51] B. Maundy. A.S. Elwakil, and C. Psychalinos, “On a Class of Quadrature Phase Oscillators using Differential pairs”, in Proceedings of the 61st IEEE International Midwest Symposium on Circuits and Systems (MWSCAS), Windsor, ON, Canada, pp. 9-12, August 5-8, 2018.
[C52] G. Tsirimokou, C. Psychalinos, A. Elwakil, and B. Maundy, “Fractional-Order Multiphase Sinusoidal Oscillator Design Using Current-Mirrors”, in Proceedings of 41st International
Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP), Athens, Greece, pp. 342-345, July 2018.
[C53] E. Kaskouta, T. Kamilaris, R. Sotner, J. Jerabek, and C. Psychalinos, “Single-Input Multiple-Output and Multiple-Input Single-Output Fractional-Order Filter Designs”, in Proceedings of 41st International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP), Athens, Greece, pp. 356-359, July 2018.
[C54] J. Dvorak, J. Jerabek, L. Langhammer, S. Kapoulea, and C. Psychalinos, “Design of fully differential frequency filter with fractional-order elements”, in Proceedings of 41st International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP), Athens, Greece, pp. 360-366, July 2018.
[C55] E. Gonzalez, V. Alimisis, C. Psychalinos, and A. Tepljakov, “Design of a Generalized Fractional-Order PID Controller Using Operational Amplifiers”, Proceedings of 25th IEEE
International Conference on Electronics Circuits and Systems (ICECS), Bordeaux, France, pp. 253- 256, Dec. 2018.
[C56] P. Bertsias, C. Psychalinos, and A.S. Elwakil, “Fractional-Order Mihalas–Niebur Neuron Model Implementation Using Current-Mirrors”, International Conference on Control, Decision and Information Technologies (CoDIT), Paris, pp. 872-875, April 2019, doi: 10.1109/CoDIT.2019.8820514.
[C57] S. Kapoulea, C. Psychalinos, and I. Petras, “Simple Design of Fractional-Order DC Motor Controller”, International Conference on Control, Decision and Information Technologies (CoDIT), Paris, pp. 867-871, April 2019, doi: 10.1109/CoDIT.2019.8820324.
[C58] S. Kapoulea, C. Psychalinos, and A. Tepljakov, “Single Active Element Fractional-Order PIλ Controller for Vehicle Throttle and Brake Control”, Proceedings of International Conference on Modern Circuits and Systems Technologies (MOCAST), Thessaloniki, Greece, pp. 1-4, May 2019, doi: 10.1109/MOCAST.2019.8741695.
[C59] S. Kapoulea, A. M. Abelaaty, A. S. Elwakil, C. Psychalinos, and A. Radwan, “Cole-Cole Bio-Impedance Parameters Extraction From a Single Time-Domain Measurement”, Proceedings of International Conference on Modern Circuits and Systems Technologies (MOCAST), Thessaloniki, Greece, pp.1-4, May 2019, doi: 10.1109/MOCAST.2019.8741870.
[C60] P. Bertsias, C. Psychalinos, A. S. Elwakil and B. Maundy, “Simple Multi-Function Fractional-Order Filter Designs”, Proceedings of International Conference on Modern Circuits and
Systems Technologies (MOCAST), Thessaloniki, Greece, May 2019.
[C61] K. Baxevanaki and C. Psychalinos, “Second-Order Bandpass OTA-C Filter Designs for Extracting Waves from Electroencephalogram”, Proceedings of International Conference on Modern Circuits and Systems Technologies (MOCAST), Thessaloniki, Greece, pp. 1-4, May 2019, doi: 10.1109/MOCAST.2019.8741674.
[C62] P. Bertsias, C. Psychalinos, A. S. Elwakil, and A. G. Radwan, “Log-Domain Implementation of Fractional-Order Element Emulators”, 42nd International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP), July 1-3, Budapest, Hungary, pp. 106-109, 2019.
[C63] S. Kapoulea, C. Psychalinos, J. Baranowski, and W. Bauer, “CCII Based Realization of Fractional-Order PD Controller for a Position Servo”, 42nd International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP), July 1-3, Budapest, Hungary pp. 102-105, 2019.
[C64] V. Alimisis, P. Bertsias, C. Psychalinos, and A. S. Elwakil, “Electronically Tunable Implementation of the Arterial Viscoelasticity Model”, 42nd International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP), July 1-3, Budapest, Hungary. pp. 145-148, 2019.
[C65] Z. Papachristopoulou, S. Kapoulea, C. Psychalinos, and A. S. Elwakil, “Design of Fractional-Order Emulator of the Cardiac Tissue Electrode Interface”, 42nd International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP), July 1-3, Budapest, Hungary, pp. 114-117, 2019.
[C66] C. Vasi, S. Kapoulea, C. Psychalinos, and A. S. Elwakil, “Design of Fractional-Order Differentiator-Lowpass Filters for Extracting the R peaks in ECG Signals”, 42nd International
Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP), July 1-3, Budapest, Hungary, pp. 110-113, 2019.
[C67] A. Tutaj, P. Piatek, W. Bauer, J. Baranowski, T. Petropoulos, G. Moustos, P. Bertsias, and C. Psychalinos, “Approximating fractional filters with analogue active filter structures”, 42nd International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP), July 1-3, Budapest, Hungary, pp. 440-443, 2019.
[C68] W. Bauer, J. Baranowski, S. Kapoulea, and C. Psychalinos, “Digital and Analog Design of Fractional PD Controller for a Servo System”, 24th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR), Międzyzdroje, Poland, pp. 472-477, Aug. 2019.
[C69] S. Kapoulea, G. Tsirimokou, C. Psychalinos, and A. S. Elwakil, “OTA-C Implementation of Fractional-Order Lead/Lag Compensators”, IEEE Conference in Novel Intelligent and
Leading Emerging Sciences (NILES 2019), Cairo, Egypt, October 28-30, pp. 38-41, 2019.
[C70] P. Bertsias, G. Tsirimokou, C. Psychalinos, and A. S. Elwakil, “Fully Electronically Tunable Inverse Fractional-Order Filter Designs”, IEEE Conference in Novel Intelligent and
Leading Emerging Sciences (NILES 2019), Cairo, Egypt, October 28-30, pp. 42-45, 2019.
[C71] O. Ahmed, H. M. Yassin, L. A. Said, C. Psychalinos, A. G. Radwan, “Tunable FractionalOrder Band-pass Filter of order 2α”, IEEE Conference in Novel Intelligent and Leading Emerging Sciences (NILES 2019), Cairo, Egypt, October 28-30, pp. 76-79, 2019.
[C72] P. Bertsias, and C. Psychalinos, “Partial Fraction Expansion Based Fractional-Order Filter Designs”, Panhellenic Conference on Electronics & Telecommunications, Volos, Greece, Nov. 8-9, 2019, doi: 10.1109/PACET48583.2019.8956281.
[C73] S. Kapoulea, and C. Psychalinos, “Single Active Element Realization of Fractional-Order Iλ Dμ DC Motor Controller”, Panhellenic Conference on Electronics & Telecommunications, Volos, Greece, Nov. 8-9, 2019, doi: 10.1109/PACET48583.2019.8956269.
[C74] P. Bertsias, C. Psychalinos, and A. S. Elwakil, “Fractional-Order Complementary Filters for Sensor applications”, IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS), Oct.
12-14, 2020, DOI: 10.1109/ISCAS45731.2020.9180745.
[C75] S. Kapoulea, C. Psychalinos, and A. S. Elwakil, “Fractional-Order Shelving Filter Designs for Acoustic Applications”, IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS),
Oct. 12-14, 2020, DOI: 10.1109/ISCAS45731.2020.9180640.
[C76] E. Tsikritsi, S. Kapoulea, and C. Psychalinos, “Implementation of the Fractional-Order Model of the Biceps Tissue During Fatigue Exercise”, 43rd International Conference on
Telecommunications and Signal Processing (TSP), July 7-9, Milan, Italy, pp. 496-499, 2020.
[C77] P. Bertsias, T. Kamilaris, C. Psychalinos, J. Baranowski, W. Bauer, P. Piatek, and A. Tutaj, “Design of Operational Amplifier Based Fractional-Order Controller for a MAGLEV System”, 43rd International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP), July 7-9, Milan, Italy, pp. 221-224, 2020.
[C78] W. Bauer, J. Baranowski, A. Tutaj, P. Piatek, P. Bertsias, S. Kapoulea , and C. Psychalinos, “Implementing Fractional PID Control for MagLev with SoftFRAC”, 43rd International
Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP), July 7-9, Milan, Italy, pp.435-438, 2020.
[C79] S. Kapoulea, C. Psychalinos, and A. S. Elwakil, “Simple Implementations of the ColeCole Models”, IEEE Conference in Novel Intelligent and Leading Emerging Sciences (NILES 2020),
October 24-26, 2020, Giza, Egypt, pp. 99-102, doi: 10.1109/NILES50944.2020.9257936.
[C80] S. Kapoulea, C. Psychalinos, and A. S. Elwakil, “On the Realization of Power-Law Based Impedance Functions: Application to Edible Drinks”, International Conference on Modern
Circuits and Systems Technologies (MOCAST), Thessaloniki, Greece, pp. 1-4, 2021, doi: 10.1109/MOCAST52088.2021.9493343.
[C81] A. Tutaj, W. Bauer, P. Piątek, J. Baranowski, P. Bertsias, S. Kapoulea, and C. Psychalinos, “A Fractional LQI Controller for a Magnetic Levitation System”, in Proceedings of 25th
International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR), Międzyzdroje, Poland, Aug. 2021, pp. 263-268, doi: 10.1109/MMAR49549.2021.9528486.
[C82] K. Baxevanaki, S. Kapoulea, C. Psychalinos, and A. S. Elwakil, “Electronically Tunable Realization of the Three-Element Arterial Windkessel Model”, in Proceedings of 44th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP), pp. 1-4, 2021.
[C83] J. Nako, S. Kapoulea, C. Psychalinos, J. Baranowski, W. Bauer, P. Piatek, A. Tutaj, “Reduced Spread Fractional-Order PID Controller Designs”, in Proceedings of 44th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP), pp. 187-190, 2021.
[C84] S. Kapoulea, C. Psychalinos, and A. S. Elwakil, “Reduced Active Element Power-Law Proportional-Integral Controller Designs”, 3rd Novel Intelligent and Leading Emerging Sciences
Conference (NILES2021), Cairo, Egypt, October 23-25, pp. 51-54, 2021, doi: 10.1109/NILES53778.2021.9600508.
[C85] S. Kapoulea, C. Psychalinos, A. S. Elwakil, Approximation of Fractional-Order Controllers for Mechatronic Applications. In: Huerta Cuéllar, G., Campos Cantón, E., Tlelo-Cuautle, E. (eds) Complex Systems and Their Applications. Springer, Cham. 2022, https://doi.org/10.1007/978-3-031-02472-6_7.
[C86] S. Kapoulea, C. Psychalinos, A. S. Elwakil, and B. Maundy, “Generalized Non-Integer Order Multi-Phase Sinusoidal Oscillator Design”, accepted for Lecture presentation at the
2022 29th IEEE International Conference on Electronics, Circuits & Systems (ICECS), to be held in Glasgow, UK from October 24-26, 2022.
[C87] W. Bauer, E. Kucharska, J. Baranowski, S. Kapoulea, P. Bertsias, and C. Psychalinos, “How to Teach Fractional Calculus Inspired Electronics Remotely?”, accepted for Lecture presentation at the 9th International Conference on E-Learning in Industrial Electronics (ICELIE 2022), Brussels, Belgium, Oct. 17-20, 2022.

Go to Top