Καραχάλιου Παναγιώτα

Τίτλος:
Επίκουρη Καθηγήτρια
Τομέας:
Τομέας Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης
Γραφείο:
Ισόγειο Γ΄ Κτηρίου
Διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
+30 2610 996066, +30 2610 997453
Email:
pkara@upatras.gr
Ώρες Διαθεσιμοτητας:
Δευτέρα & Τετάρτη 14:00-15:00, Πέμπτη, Παρασκευή: 11:00-13:00 (ΧΕΙΜ. ΕΞΑΜΗΝΟ) Δευτέρα, Πέμπτη & Παρασκευή: 10:00-12:00 (ΕΑΡ. ΕΞΑΜ)
Σύντομο Βιογραφικό

1998: Πτυχίο Φυσικής, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

2000: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Τίτλος διατριβής ειδίκευσης: ‘Επίδραση Μοριακής Δομής και Ευκαμψίας στον Υγροκρυσταλλικό Σιδηροηλεκτρισμό: Φαινόμενα Αντιστροφής’

11-12/2000: Jozef Stefan Institute, Λουμπλιάνα-Σλοβενίας: Ερευνητική εργασία στα πλαίσια του προγράμματος Ερευνητικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας Ελλάδας-Σλοβενίας της ΓΓΕΤ με τίτλο «Επαγόμενη Χειρομορφία σε Σιδηροηλεκτρικούς και Αντισιδηροηλεκτρικούς Υγρούς Κρυστάλλους».

09-12/2001: Τμήμα Εφαρμοσμένης Φυσικής ΙΙ, Πανεπιστήμιο της Χώρας των Βάσκων, Μπιλμπάο-Ισπανίας: Ερευνητική εργασία στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος «Molecular Design of Functional Liquid Crystals – EC Training and Mobility of Researchers Network, Contract No. FMRX CT97 0121».

09-10/2002: Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Southampton Μ. Βρετανίας: Ερευνητική εργασία στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος «Molecular Design of Functional Liquid Crystals – EC Training and Mobility of Researchers Network, Contract No. FMRX CT97 0121».

05-10/2003: Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Hull Μ. Βρετανίας: Υπότροφος Marie Curie στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος «Design, synthesis and structure-properties relationships of liquid crystals-MC Training Site Project HPMT-CT2001-00322».

2004: Διδακτορικό δίπλωμα στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Πολυμερών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Τίτλος διδακτορικής διατριβής «Διηλεκτρική Απόκριση Νηματικών Υγροκρυσταλλικών Διμερών: Πειραματική Μελέτη και Μοριακή Θεωρία»

03/2004-12/2007: Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, Τμήμα Επιστήμης των Υλικών, Πανεπιστήμιο Πατρών. Ερευνητικό πρόγραμμα ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Ι (Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα Πανεπιστήμια) της ΕΕ και του ΥΠΕΠΘ με τίτλο «Θεωρία και υπολογιστικές προσομοιώσεις υπερμοριακών υλικών και διατάξεων».

2007-2013: Λέκτορας με σύμβαση βάσει του ΠΔ 407/80, Τμήμα Επιστήμης των Υλικών, Πανεπιστήμιο Πατρών.

2014-2017: Λέκτορας, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Πατρών.

2017-Σήμερα: Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

 

Άλλες Πληροφορίες

Κριτής σε διεθνή περιοδικά:

 • The Journal of Physical Chemistry (ACS)
 • Journal of the American Chemical Society (ACS)
 • Soft Matter (RSC)
 • Physical Chemistry Chemical Physics (RSC)
 • Journal of Materials Chemistry (RSC)
 • Journal of Physics D: Applied Physics (IOP)
 • Journal of Applied Polymer Science (Wiley)
 • Liquid Crystals (Taylor and Francis)
 • New Journal of Chemistry (RSC)
 • European Polymer Journal (Elsevier)
 • Express Polymer Letters
 • RSC Advances (RSC)
 • Journal of Physics and Chemistry of Solids (Elsevier)

Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές: 24

Ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια: 39

Ανακοινώσεις σε εθνικά συνέδρια: 19

Αριθμός ετεροαναφορών: ~330 (WoS)

h-index: 11 (WoS)

Δημοσιεύσεις
 1. Panagiota K. Karahaliou, Alexandros G. Vanakaras, and Demetri J. Photinos, Tilt order parameters, polarity, and inversion phenomena in smectic liquid crystalsPhys Rev E, Vol. 65 , 031712, 2002
 2. Sergio Diez, David A. Dunmur, M. Rosario De La Fuente, Panagiota K. Karahaliou, Georg Mehl, Thomas Meyer, Miguel Angel Perez Jubindo, Demetri J. Photinos, Dielectric studies of a laterally-linked siloxane ester dimerLiquid Crystals, Vol. 30, 1021-1030, 2003
 3. M. Theodoropoulou, P.K. Karahaliou, C.A. Krontiras, S.N. Georga, N. Xanthopoulos, M.N. Pisanias, C. Tsamis, A. G. Nassiopoulou, Transient and ac electrical transport under forward and reverse bias conditions in aluminum/porous silicon/p-cSi structuresJ. Appl. Phys., Vol. 96, 7637, 2004
 4. P. K. Karahaliou, M. Theodoropoulou, C. A. Krontiras,a) N. Xanthopoulos, S. N. Georga, M. N. Pisanias, M. Kokonou, A. G. Nassiopoulou, A. Travlos , Transient and alternating current conductivity of nanocrystalline porous alumina thin films on silicon, with embedded silicon nanocrystalsJ. Appl. Phys., Vol. 95, 2776, 2004
 5. M. Theodoropoulou, P.K. Karahaliou, S.N. Georga, C.A. Krontiras, M.N. Pisanias, M. Kokonou and A. G. Nassiopoulou, Interface traps density of anodic porous alumina films of different thicknesses on SiJournal of Physics: Conference Series 10, 222–225, 2005
 6. Panagiota K. Karahaliou, Alexandros G. Vanakaras, and Demetri J. Photinos, On the molecular theory of dimeric liquid crystalsLiquid Crystals, Vol. 32 , 1397–1407, 2005
 7. M. Theodoropoulou, P.K. Karahaliou, S.N. Georga, C.A. Krontiras, M.N. Pisanias, M. Kokonou and A.G. Nassiopoulou, Thin Porous Anodic Alumina Films: Interface Trap Density DeterminationIonics 11, 237, 2005
 8. G.C. Psarras, A. Soto Beobide, G.A. Voyatzis, P.K. Karahaliou, S.N. Georga, C.A. Krontiras, J. Sotiropoulos, Dielectric and Conductivity Processes in Poly(ethylene terephthalate) and Poly(ethylene naphthalate) Homopolymers and CopolymersJournal of Polymer Science: Part B: Polymer Physics, Vol. 44, 3078–3092, 2006
 9. Panagiota K. Karahaliou, Paul H. J. Kouwer, Thomas Meyer, Georg H. Mehl and Demetri J. Photinos, Columnar phase structures of an organic–inorganic hybrid functionalized with eight calamitic mesogensSoft Matter 3, 857–865, 2007
 10. G.A. Kontos, A.L. Soulintzis, P.K. Karahaliou, G.C. Psarras, S.N. Georga, C.A. Krontiras, M.N. Pisanias, Electrical relaxation dynamics in TiO2 – polymer matrix compositeseXPRESS Polymer Letters, Vol.1, 781–789, 2007
 11. G.C. Psarras, K.G. Gatos, P.K. Karahaliou, S.N. Georga, C.A. Krontiras, J. Karger-Kocsis, Relaxation phenomena in rubber/layered silicate nanocompositeseXPRESS Polymer Letters, Vol.1, 837–845, 2007
 12. Panagiota K. Karahaliou, Paul H. J. Kouwer, Thomas Meyer, Georg H. Mehl and Demetri J. Photinos, Long- and Short-Range Order in the Mesophases of Laterally Substituted Calamitic Mesogens and their Radial OctapodesJ. Phys. Chem. B 112, 6550–6556, 2008
 13. S. D. Peroukidis, P. K. Karahaliou, A. G. Vanakaras & D. J. Photinos, Biaxial nematics: symmetries, order domains and fieldinduced phase transitionsLiquid Crystals, Vol. 36, 727–737, 2009
 14. A. SOULINTZIS, G. KONTOS, P. KARAHALIOU, G.C. PSARRAS, S.N. GEORGA, C.A. KRONTIRAS, Dielectric Relaxation Processes in Epoxy Resin—ZnO CompositesJournal of Polymer Science: Part B: Polymer Physics, Vol. 47, 445–454, 2009
 15. Panagiota K. Karahaliou, Alexandros G. Vanakaras, and Demetri J. Photinos, Symmetries and alignment of biaxial nematic liquid crystalsJ. Chem. Phys. 131, 124516, 2009
 16. A. KALINI, K.G. GATOS, P.K. KARAHALIOU, S.N. GEORGA, C.A. KRONTIRAS, G.C. PSARRAS, Probing the Dielectric Response of Polyurethane/Alumina NanocompositesJournal of Polymer Science: Part B: Polymer Physics, Vol. 48, 2346–2354, 2010
 17. Georgios C. Psarras, Suchart Siengchin, Panagiota K. Karahaliou, Stavroula N. Georga, Christoforos A. Krontiras and Jozsef Karger-Kocsis, Dielectric relaxation phenomena and dynamics in polyoxymethylene/ polyurethane/alumina hybrid nanocompositesPolym Int 60 , 1715–1721, 2011
 18. P. K. Karahaliou, P. Svarnas, S. N. Georga, N. I. Xanthopoulos, D. Delaportas, C. A. Krontiras, I. Alexandrou, CuO/Ta2O5 core/shell nanoparticles synthesized in immersed arc-discharge: production conditions and dielectric responseJ Nanopart Res 14, 1297, 2012
 19. P. K. Karahaliou, N. Xanthopoulos, C. A. Krontiras and S. N. Georga, Dielectric response and ac conductivity analysis of hafnium oxide nanopowderPhys. Scr. 86 , 065703, 2012
 20. P.K. Karahaliou, A.P. Kerasidou, S.N. Georga, G.C. Psarras, C.A. Krontiras, J. Karger-Kocsis, Dielectric relaxations in polyoxymethylene and in related nanocomposites: Identification and molecular dynamicsPolymer 55 , 6819-6826, 2014
 21. A. P. Kerasidou, P. K. Karahaliou, N. I. Xanthopoulos, P. Svarnas1 S. N. Georga, C. A. Krontiras, D. Delaportas, Electrical Characteristics of Al2O3 and Ta2O5 Nanoparticles Synthesized by DC Anodic Arc-discharge in WaterIEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation Vol. 21, 230-235, 2014
 22. Georgia N. Tomara, Ariadni P. Kerasidou, Anastasios C. Patsidis, Panagiota K. Karahaliou, Georgios C. Psarras, Stavroula N. Georga, Christoforos A. Krontiras, Dielectric response and energy storage efficiency of low content TiO2-polymer matrix nanocompositesComposites: Part A 71 , 204–211, 2015
 23. E. Ramou, Z. Ahmed, C. Welch, P. K. Karahaliou and G. H. Mehl, The stabilisation of the Nx phase in mixturesSoft Matter 12, 888-899, 2016
 24. G.N. Tomara, P.K. Karahaliou, G.C. Psarras, S.N. Georga, C.A. Krontiras, S. Siengchin, J. Karger-Kocsis , Dielectric relaxation mechanisms in polyoxymethylene/polyurethane/layered silicates hybrid nanocompositesEuropean Polymer Journal, Vol. 95, 304-313, 2017
Go to Top