Ημερίδα – Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική

Σας προσκαλούμε στην ακόλουθη εκδήλωση:

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ:

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ

Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2023

ΑΙΘΟΥΣΑ ΙΙ-6 Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών

Ωρα

Ομιλητής

Τίτλος

9:25

Χαιρετισμοί – Υποδοχή

9:30

Ν. Βλαχάκης, Καθ. Πανεπιστημίου Αθηνών

Δυναμική των Αστροφυσικών Jets

10:20

Ι. Λιοδάκης, Ερευνητής, Πανεπιστήμιο Turku, Φινλανδία

Πολωσιμετρία ακτίνων Χ: ένα καινούργιο παράθυρο στο Σύμπαν

11:10

Διάλειμμα

11:30

Ε.-Π. Χριστοπούλου, Επικ. Καθ. Πανεπιστημίου Πατρών

Ανακάλυψη αστρικών συστημάτων στο όριο της συγχώνευσης από μεγάλες αστρονομικές

επισκοπήσεις του ουρανού

12:20

Σ. Άκρας, Εντεταλμένος Ερευνητής, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Πλανητικά νεφελώματα και κβαντομηχανική προπτυχιακού επιπέδου

13:10

Γ. Κλεφτόγιαννης, Υπ. Διδάκτορας, Παν. Πατρών

Το φαινόμενο O’ Connell, ένας άλυτος αστρικός γρίφος

13:30 – 15:00

Διάλειμμα

 

15:00

Χ. Αποστολάτος, Καθ. Πανεπιστημίου Αθηνών

Πώς να ξεχωρίσει κανείς μια μαύρη τρύπα μέσω βαρυτικών κυμάτων

15:50

Δ. Σκιαθάς, Υπ. Διδάκτορας, Παν. Πατρών

Η αμφιπολική διάχυση σε αστέρες νετρονίων

16:10

Δ. Ντότσικας, Υπ. Διδάκτορας, Παν. Πατρών

Ελεύθερες δύναμης και περιελιγμένες μαγνητόσφαιρες, σχετικιστικά περιστρεφόμενων αστέρων νετρονίων

16:30

Διάλειμμα

16:50

Jose de Ramon Rivera, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Παν. Πατρών

The Unruh effect and beyond

17:10

Μ. Λαγουβάρδος, Υπ. Διδάκτορας, Παν. Πατρών

Βαρυτική αποσυμφωνία σε φωτόνια και βαθμωτά σωμάτια

17:30

Δ. Κοτοπούλης, Υπ. Διδάκτορας, Παν. Πατρών

Σχετικιστική θερμοδυναμική αερίου φωτονίων

17:50

Ανοικτή Συζήτηση

Go to Top