Κατατακτήριες Εξετάσεις Τμήματος Φυσικής ακαδ. έτους 2022-2023

Η διενέργεια των κατατακτήριων εξετάσεων του Τμήματος Φυσικής για το ακαδ. έτος 2022-2023 ,θα γίνει το διάστημα από 2 έως 6 Δεκεμβρίου 2022 ως εξής:

  •  Μηχανική- Ρευστομηχανική στις 02-12-2022 και ώρα 09:00
  • Γραμμική Άλγεβρα-Αναλυτική Γεωμετρία στις 05-12-2022 και ώρα 09:00
  • Μαθηματική Ανάλυση στις 06-12-2022 και ώρα 12:30

Αιτήσεις για τις κατατακτήριες εξετάσεις του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023  θα αποστέλλονται στο secrphysics@upatras.gr από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2022.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και η ύλη των εξεταζόμενων μαθημάτων υπάρχουν στην ανακοίνωση του Τμήματος στις 29-06-2022.

 

Go to Top