Παράταση προθεσμίας δήλωσης μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου
Published On: 07/12/2022 | Categories: Γενικές, Προπτυχιακές Σπουδές |

Παρατείνεται η προθεσμία επανεγγραφής στο εξάμηνο και δήλωσης μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου έως και 14-12-2022. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής δεν θα γίνει δεκτή καμία εκπρόθεσμη δήλωση.

Εκ της Γραμματείας

Go to Top