Δυναμική και Συνοπτική Μετεωρολογία

Αρχική » Μαθήματα ΠΜΣ » Δυναμική και Συνοπτική Μετεωρολογία
Πληροφορίες
Κωδικός Μαθήματος AME11
Εξάμηνο 1ο
Κατηγορία
Μονάδες ECTS 10
Eclass Μαθήματος
Διδάσκων
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Εισαγωγή στη Δυναμική Μετεωρολογία, Διονυσίου Μεταξά, Αριστείδη Μπαρτζώκα, Εκδόσεις Παν/μίου Ιωαννίνων, Ιωάννινα, 1993.

An Introduction to Dynamic Meteorology, James Holton, Elsevier Academic Press, London, 2004.

Dynamic Meteorology – A Basic Course, Adrian Gordon, Warwick Grace, Peter Schwerdtfeger, Roland Byron – Scott, Arnold Publishers, London, 1998.

Fluid Mechanics of the Atmosphere, Robert A. Brown, Academic Press, New York, 1991.

Περιγαφή Μαθήματος

1.Στοιχεία θερμοδυναμικής στην ατμόσφαιρα
a. Αδιαβατικές μεταβολές στην ατμόσφαιρα
b. Θερμοδυναμικά διαγράμματα
c. Ευστάθεια στην ατμόσφαιρα – χρήση θερμοδυναμικών διαγραμμάτων
d. Έργο και κινητική ενέργεια στις κατακόρυφες ατμοσφαιρικές κινήσεις
2. Κίνηση του ατμοσφαιρικού αέρα
a. Σχετική και απόλυτη κίνηση
b. Δυνάμεις που προκαλούν την κίνηση
c. Γενικές εξισώσεις κίνησης
d. Ειδικές περιπτώσεις κίνησης
3. Μεταβολή του ανέμου και της βαροβαθμίδας
a. Θερμικός άνεμος
b. Οριζόντια μεταβολή της θερμοκρασίας
c. Τοπικές θερμομετρικές μεταβολές
d. Κατακόρυφη μεταβολή της θέσης και της έντασης των συστημάτων πίεσης
4. Χρονικές μεταβολές των παραμέτρων ροής
a. Θεωρήματα Kelvin και Bjerkness
b. Φυσική ερμηνεία της κυκλοφορίας – Εφαρμογή στην ανάπτυξη κατακόρυφης κυκλοφορίας (αύρες)
c. Εξίσωση βαρομετρικής πίεσης – Θεωρία Bjerkness – Holboe
d. Συνιστώσες οριζόντιας επιτάχυνσης
e. Εφαρμογές της εξίσωσης του στροβιλισμού
f. Θεωρία κυμάτων Rossby
5. Στοιχεία ατμοσφαιρικού οριακού στρώματος
a. Η έννοια της τύρβης – Τυρβώδης διακύμανση
b. Εξισώσεις κίνησης για τη μέση ροή
c. Κατακόρυφη δομή του ανέμου
d. Στρώμα Ekman

Go to Top