ΠΜΣ Φυσική Αστέρων
Published On: 20/02/2023 | Categories: Μεταπτυχιακές Σπουδές |
Όσοι ενδιαφέρονται για το  μεταπτυχιακό μάθημα επιλογής του εαρινού εξαμήνου,
Φυσική Αστέρων 
 • Εισαγωγή στα Διπλά συστήματα και στους Μεταβλητούς Αστέρες
  Φωτομετρικά και φασματοσκοπικά δεδομένα, Απεικόνιση Doppler φασματικών γραμμών, τεχνικές παρατήρησης..
  Γενικές μέθοδοι μοντελοποίησης Εκλειπτικών, διπλών συστημάτων (Γεωμετρία και δυναμική, σφαιρικά, μοντέλα, γεωμετρία, Roche και ισοδυναμικές επιφάνειες, παράμετροι, ακτινοβολίας, εισαγωγή, τρίτου φωτός, αστρικές κηλίδες, αέριοι, δίσκοι, και αστρικοί άνεμοι, μεσοαστρική, απόσβεση)
  Υπολογισμός φυσικών παραμέτρων (Μαθηματικός φορμαλισμός του ανάστροφου προβλήματος. Μέθοδοι επίλυσης μη γραμμικών προβλημάτων ελαχίστου τετραγώνου)
  Τεχνικές εύρεσης απόλυτων παραμέτρων από φωτομετρικά και φασματοσκοπικά δεδομένα (θερμοκρασία, απόσταση, εφημερίδα και παράμετροι τρίτου σώματος, τεχνικές ανάλυσης, από αστρονομικές, βάσεις δεδομένων , αστροστατιστική, εξωηλιακοί πλανήτες)
  Το πρόγραμμα μοντελοποίησης Phobe (Physics Of Eclipsing Binaries)

να αποστείλλουν email στην κ. Χριστοπούλου

Η έναρξη των μαθημάτων είναι η επόμενη εβδομάδα.

 

Go to Top