ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ στο Εργαστήριο ΙΙ
Published On: 06/09/2022 | Categories: Γενικές, Εξετάσεις |

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ στο Εργαστήριο ΙΙ

 

Η εξέταση  στο Εργαστήριο IΙ (Πρακτικά) θα πραγματοποιηθεί στο τέλος Σεπτεμβρίου (θα βγει νεότερη ανακοίνωση για ακριβή ημερομηνία και ώρα) . Αφορά στους φοιτητές οι οποίοι:

  • έχουν παρακολουθήσει το Εργαστήριο IΙ και
  • δεν έχουν υποχρεώσεις προς το εργαστήριο και
  • ο τελικός βαθμός τους είναι μικρότερος του πέντε.

Όσοι επιθυμούν να εξεταστούν , παρακαλούνται να στείλουν e-mail στη διεύθυνση plyras@upatras.gr έως την Τρίτη 20/9/2022 και ώρα 12:00 μεσημέρι, δηλώνοντας:

  • Ονοματεπώνυμο
  • Αριθμό Μητρώου
  • Εξάμηνο σπουδών
  • Ακαδημαϊκό έτος παρακολούθησης του Εργαστηρίου

 

 

Ρίο, 06/09/2022

Από το Εργαστήριο IΙ

Go to Top