ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 2023-2024 ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΦΩΝ Π.ΜΠΑΚΑΛΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος ΑΦΩΝ Π.ΜΠΑΚΑΛΑ αποφάσισε τη χορήγηση δέκα (10) υποτροφιών για προπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και τρεις (3) υποτροφίες για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ-2023-2024

Go to Top