Προπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες στο Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023
Published On: 04/05/2022 | Categories: Γενικές, Προπτυχιακές Σπουδές |

To Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας ανακοινώνει την έναρξη αιτήσεων για προπτυχιακές διπλωματικές εργασίες κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος (2022-2023).

 

Προτεινόμενες θεματικές ενότητες διπλωματικών εργασιών:

  1. Έλεγχος ποιότητας δεδομένων – Ανάλυση δεδομένων – Ομογενοποίηση – Ανάλυση σταθερών ισοτόπων στην ατμόσφαιρα (Επιβλέπων κ. Α. Αργυρίου)
  2. Ηλιακή ακτινοβολία –Νέφη – Αιωρούμενα σωματίδια & Εφαρμογές (Επιβλέπων κ. Α. Καζαντζίδης)
  3. Ατμοσφαιρικά προγνωστικά μοντέλα & Εφαρμογές (καιρός, κλίμα, κλιματική αλλαγή, αέρια ρύπανση, επιδημίες, φυσικοί πόροι, κλπ) (Επιβλέπων κ. Ι. Κιουτσιούκης)

Θα δοθούν δύο θέματα ανά θεματική ενότητα.

 

Όλες οι θεματικές ενότητες απαιτούν πολύ καλή γνώση και χρήση μίας γλώσσας προγραμματισμού καθώς και στατιστικής για την επεξεργασία των δεδομένων.

 

Οι υποψήφιοι/ες φοιτητές/φοιτήτριες πρέπει να πληρούν κατ’ αρχάς τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  1. Να έχουν επιλέξει ήδη ή να προτίθενται να επιλέξουν την κατεύθυνση «Ενέργεια & Περιβάλλον».
  2. Να έχουν επιτύχει στις εξετάσεις των ακόλουθων μαθημάτων: Μαθηματικά 1ου και 2ου εξαμήνου, Προγραμματισμός Η/Υ 1ου και 2ου εξαμήνου, Μηχανική – Ρευστομηχανική 1ου εξαμήνου, Θερμοδυναμική – Κυματική – Οπτική του 2ου εξαμήνου, Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Φυσική του 5ου εξαμήνου.
  3. Να γνωρίζουν την αγγλική γλώσσα σε βαθμό ο οποίος να τους επιτρέπει να διαβάζουν και να κατανοούν επιστημονικά συγγράμματα και άρθρα.

 

Υποβολή υποψηφιοτήτων

Οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση akaza@upatras.gr μέχρι και τις 22 Μαΐου 2022. Στο μήνυμα θα αναγράφουν τα εξής: ονοματεπώνυμο, αριθμό μητρώου, κινητό τηλέφωνο καθώς και την θεματική ενότητα για την οποία ενδιαφέρονται. Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να επισυνάψουν απλό αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας. Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι/ες θα προσκληθούν για συνέντευξη και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν λίγες μέρες μετά. Η διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί πριν την έναρξη της εξεταστικής του Ιουνίου και οι διπλωματικές εργασίες θα αρχίσουν με τη λήξη της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου.

Επιστροφή στις Ανακονώσεις
Go to Top