Πρόσκληση ενδιαφέροντος για Μεταπτυχιακή εργασία ή/και πρακτική άσκηση μέσω προγράμματος Erasmus στο Πανεπιστήμιο Poznan – Πολωνίας

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να βρουν πληροφορίες στο αρχείο pdf

Proposal for Master thesis-

Επιστροφή στις Ανακονώσεις
Go to Top