ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ
Published On: 15/06/2022 | Categories: Γενικές, Προπτυχιακές Σπουδές |

Καλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να εκπονήσουν διπλωματική εργασία στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με επιβλέποντα τον κο Λευθεριώτη να υποβάλουν σε ηλεκτρονική μορφή στο glefther@physics.upatras.gr το συνημμένο έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και τη σελίδα «ακαδημαϊκό έργο» από το progress.upatras.gr στην οποία να φαίνεται ο μέσος όρος βαθμολογίας.

Προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος: 30/6/2022

Θα δοθούν 2 ή 3 διπλωματικές, είτε πειραματικής φύσης στο εργαστήριο με θέμα τη μελέτη υλικών και διατάξεων για ενεργειακές εφαρμογές είτε θεωρητικής- υπολογιστικής φύσης, με χρήση λογισμικού για την προσομοίωση υβριδικών συστημάτων που συνδυάζουν ανανεώσιμες και συμβατικές πηγές.»

 

 

Επιστροφή στις Ανακονώσεις
Go to Top