ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ
Published On: 29/05/2023 | Categories: Διπλωματικές Εργασίες |

Καλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να εκπονήσουν διπλωματική εργασία στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με επιβλέποντες τον κο Λευθεριώτη ή τον κο Συρροκώστα να υποβάλουν σε ηλεκτρονική μορφή στο glefther@upatras.gr ή στο gesirrokos@upatras.gr το συνημμένο έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και τη σελίδα «ακαδημαϊκό έργο» από το progress.upatras.gr στην οποία να φαίνεται ο μέσος όρος βαθμολογίας.

Προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος: 15/6/2023

Θα δοθούν 3 ή 4 διπλωματικές πειραματικής φύσης στο εργαστήριο με θέμα τη μελέτη υλικών και διατάξεων για ενεργειακές εφαρμογές.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Go to Top