Πρόσκληση συμμετοχής στο πρόγραμμα υποτροφιών _2021-22 Mellon/SAR Academic Freedom Workshop & Fellowships
Published On: 09/07/2021 | Categories: Μεταπτυχιακές Σπουδές |
Πρόσκληση για αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα υποτροφιών «2021-22 Mellon/SAR Academic Freedom Workshop & Fellowships» που ανακοινώθηκε από το Scholars at Risk network (SAR) σε συνεργασία με το Ίδρυμα Andrew W. Mellon, η οποία περιήλθε στην υπηρεσία μας από τη Γραμματεία του BFUG (Bologna Follow Up Group).
βλ. συνημμένο.
Go to Top