Μαθήματα
Τίτλος Μαθήματος Κωδικός Μαθήματος Διδακτικές Μονάδες Μονάδες ECTS Κατηγορία
Ειδικά Μαθηματικά MCC203 4 7
Εισαγωγή στη Θεωρία Πιθανοτήτων και τη Στατιστική GCC307N 4 6
Εργαστήριο Φυσικής ΙΙΙ PLC211 3 4 Υποχρεωτικό
Ηλεκτρομαγνητισμός I PCC201 5 8
Ηλεκτρονική ECC205 3 5 Υποχρεωτικό
Εξάμηνο
Go to Top