4ο

Μαθήματα
Τίτλος Μαθήματος Κωδικός Μαθήματος Διδακτικές Μονάδες Μονάδες ECTS Κατηγορία
Εργαστήριο Ηλεκτρονικών ELC210 3 5 Υποχρεωτικό
Εργαστήριο Φυσικής IV PLC212 3 4 Υποχρεωτικό
Κλασική Μηχανική PCC208 5 8 Υποχρεωτικό
Κυματική PCC206 3 5 Υποχρεωτικό
Σύγχρονη Φυσική PCC202 4 5 Υποχρεωτικό
Σχετικότητα – Πυρήνες – Σωμάτια PCC204 3 3 Υποχρεωτικό
Go to Top