Μαθήματα
Τίτλος Μαθήματος Κωδικός Μαθήματος Διδακτικές Μονάδες Μονάδες ECTS Κατηγορία
Εργαστήριο Ηλεκτρονικών ELC210 3 5
Εργαστήριο Φυσικής IV PLC212 3 4
Κλασική Μηχανική PCC208 5 8 Υποχρεωτικό
Κυματική PCC206 3 5
Σύγχρονη Φυσική PCC202 4 5
Σχετικότητα – Πυρήνες – Σωμάτια PCC204 3 3 Υποχρεωτικό
Εξάμηνο
Go to Top