Σεμινάριο Υγιεινής και Ασφάλειας Πρωτοετών Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων 2023
Published On: 09/05/2023 | Categories: Γενικές, Μεταπτυχιακές Σπουδές |

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για το Σεμινάριο Υγιεινής & Ασφάλειας για τους πρωτοετείς μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες 2023

 

Σας ενημερώνουμε πως κατόπιν απόφασης της Συντονιστικής Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας του Πανεπιστημίου Πατρών, το Σεμινάριο Υγιεινής & Ασφάλειας για τους πρωτοετείς μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 θα διεξαχθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ασύγχρονης ψηφιακής πλατφόρμας eclass του Πανεπιστημίου Πατρών.

 

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί από 14 έως 31 Μαΐου 2023 ως εξής:

  • Ανάρτηση για μελέτη των διαλέξεων των εκπαιδευτών στο eclass.upatras.gr έως τις 14 Μαΐου 2023
  • Αξιολόγηση γνώσεων απομακρυσμένα μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας στις 30 και 31 Μαΐου 2023

 

Οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές και Υποψήφιοι Διδάκτορες θα πρέπει:

α) να εγγραφούν στην πλατφόρμα eclass.upatras.gr στο μάθημα “ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ)” με κωδικό GTA1001 (βρίσκεται στο Μαθήματα→Πανεπιστήμιο Πατρών→ Γραφείο Τεχνικού Ασφαλείας).

β) να μελετήσουν το εκπαιδευτικό υλικό που έχει αναρτηθεί

γ) να περατώσουν επιτυχώς την απομακρυσμένη αξιολόγηση στις 30 και 31 Μαΐου.

 

Η λήψη βεβαίωσης επιτυχούς περάτωσης του σεμιναρίου πιστοποιείται από την εγγραφή στο μάθημα στο eclass και την επιτυχή περάτωση της απομακρυσμένης αξιολόγησης

 

Οδηγίες, διευκρινίσεις, απορίες επί του σεμιναρίου και της αξιολόγησης θα αναρτώνται στην πλατφόρμα eclass.

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου (177/7043/8-12-2014) η συμμετοχή στο Σεμινάριο είναι υποχρεωτική και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την απονομή του αντίστοιχου μεταπτυχιακού τίτλου. Εξαιρούνται από την συμμετοχή στο σεμινάριο α) οι υποψήφιοι διδάκτορες που έχουν παρακολουθήσει το Σεμινάριο Υγιεινής & Ασφάλειας ως μεταπτυχιακοί φοιτητές σε επίπεδο Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης β) οι ΜΦ του ΔΠΜΣ “Δημόσια Υγεία” του Τμήματος Ιατρικής.

 

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Go to Top