Οδηγός Σπουδών

Αρχική » Σπουδές » Οδηγός Σπουδών
Οδηγός Σπουδών2022-09-09T21:21:47+03:00
Οδηγός Σπουδών

Δείτε τον Οδηγό Σπουδών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023

Περισσότερα
Μεταβατικές Διατάξεις

Μπορείτε να κατεβάσετε σε μορφή αρχείου .pdf τις μεταβατικές διατάξεις του παλαιού προγράμματος σπουδών, όπου υπάρχουν αναλυτικά όλες οι απαραίτητες πληροφορίες.

Περισσότερα
Κανονισμός Εξετάσεων

Δείτε τον κανονισμό εξετάσεων όπως έχει ψηφιστεί από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πατρών

Περισσότερα
Go to Top