Συνεντεύξεις υποψηφίων για το ΠΜΣ «Εφαρμογές της Φυσικής στην Ατμόσφαιρα και στην Ηλεκτρονική»
Published On: 06/09/2022 | Categories: Γενικές, Μεταπτυχιακές Σπουδές |

Συνεντεύξεις υποψηφίων για το ΠΜΣ «Εφαρμογές της Φυσικής στην Ατμόσφαιρα και στην Ηλεκτρονική»

 

Καλούνται οι υποψήφιοι για το ΠΜΣ «Εφαρμογές της Φυσικής στην Ατμόσφαιρα και στην Ηλεκτρονική» να προσέλθουν για συνέντευξη, την Τρίτη  20/09/2022, τις παρακάτω ώρες:

  • Εφαρμοσμένη Μετεωρολογία και Φυσική Περιβάλλοντος: 09.00π.μ., στο Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας (3ος όροφος κτιρίου Φυσικής).
  • Ηλεκτρονική – Κυκλώματα και Συστήματα:  10.00π.μ., στην αίθουσα 107 (1ος όροφος κτιρίου Φυσικής).
  • Ηλεκτρονική και Επεξεργασία της Πληροφορίας: 10:30 π.μ., στην αίθουσα 107 (1ος όροφος κτιρίου Φυσικής).

 

 

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Κ. Ψυχαλίνος

Καθηγητής

Go to Top