Τελετές Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης και Ορκωμοσία Διδακτόρων Νοεμβρίου 2022
Published On: 31/10/2022 | Categories: Γενικές, Μεταπτυχιακές Σπουδές |

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος που επιθυμούν να συμμετέχουν στην απονομή Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης και  στην ορκωμοσία Διδακτόρων  οι οποίες θα πραγματοποιηθούν εντός του μηνός Νοεμβρίου 2022, καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά στο email της Γραμματείας secrphysics@upatras.gr,από τον ιδρυματικό τους λογαριασμό, τις σχετικές αιτήσεις ορκωμοσίας, έως τη Δευτέρα 07.11.2022.

 Συνημμένα οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν μόνο:
1.Επιστρέφουν φοιτητικό εισιτήριο, και βιβλιάριο υγείας (σε περίπτωση που τους χορηγήθηκε). Αν δεν έχει χορηγηθεί ή σε περίπτωση απώλειας ενός από τα δύο το δηλώνουν με υπεύθυνη
δήλωση (την οποία μπορεί να εκδώσουν ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής www.gov.gr).

2. Aπόδειξη ότι έχoυν καταθέσει ηλεκτρονικά (Νημερτής) στη διεύθυνση www.nemertes.lis.upatras.gr αντίγραφο της Μεταπτυχιακής Εργασίας ή της Διδακτορικής Διατριβής (προωθούν στη
Γραμματεία email Κεντρικής Βιβλιοθήκης με τον αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης).
Επισημαίνεται ότι:
α) Οι υποψήφιοι διδάκτορες καταθέτουν δύο απλά έντυπα αντίγραφα της διδακτορικής τους διατριβής ήτοι: ένα στη Γραμματεία του Τμήματος και ένα στην Κεντρική Βιβλιοθήκη.
β) Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο Ιδρυματικό Αποθετήριο  την διπλωματική τους εργασία και ένα απλό έντυπο αντίγραφο στην Γραμματεία του Τμήματος.

 Θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση με τις ημερομηνίες και ώρες και τον χώρο διεξαγωγής των Τελετών.

Εκ της Γραμματείας.

Go to Top